Thể loại
Tất cả

vdanang.com

Genz

14686

14686

8

1 thấu kính cho ảnh có độ cao bằng vật

Show
  • Đáp án: C
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Một thấu kính cho ảnh có độ cao bằng vật (không kể chiều) thì vật phải ở cách thấu kính một khoảng

B

1 thấu kính cho ảnh có độ cao bằng vật

D

1 thấu kính cho ảnh có độ cao bằng vật

Các câu hỏi tương tự

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12 c m . Để ảnh của vật có độ cao vằng vật thì phải đặt vật cách thấu kính 1 khoảng bằng:

A. 6cm

B. 12cm

C. 24cm

D. 48cm

Hai thấu kính  L 1 L 2  có tiêu cự lần lượt là  f 1 = 20   c m ,   f 2 = 10   c m đặt cách nhau một khoảng l=55 cm, sao cho trục chính trùng nhau. Đặt vật AB cao 1 cm trước thấu kính L 1 .

a) Để hệ cho ảnh thật thì phải đặt vật trong khoảng cách nào?

b) Để qua hệ thu được 1 ảnh thật có chiều cao bằng 2 cm và cùng chiều với vật AB thì phải đặt vật AB cách thấu kính  L 1   đoạn bằng bao nhiêu?

Một vật sáng AB đăt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, thấu kính có tiêu cự f

Khi f < d < 2f, ảnh của vật qua thấu kính là?

A. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật

B. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

C. Ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật

D. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

A. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật

B. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

C. ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật

D. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật

A. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật

B. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

Một vật sáng AB đăt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, thấu kính có tiêu cự f.

Khi d > 2f, ảnh của vật qua thấu kính là

A. Ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật

B. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

C. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật

D. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

a) Tìm tiêu cự của thấu kính và vị trí ban đầu?

18/06/2021 3,911

B

1 thấu kính cho ảnh có độ cao bằng vật

D

1 thấu kính cho ảnh có độ cao bằng vật

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía

Xem đáp án » 18/06/2021 17,812

Vật thật qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật nhỏ hơn vật khi vật phải đặt trong khoảng nào trước thấu kính?

Xem đáp án » 18/06/2021 12,076

Lăng kính là một khối chất trong suốt

Xem đáp án » 18/06/2021 10,668

Qua thấu kính, nếu vật thật cho ảnh cùng chiều thì thấu kính

Xem đáp án » 18/06/2021 8,398

Tìm phát biểu sai về thấu kính hội tụ

Xem đáp án » 18/06/2021 4,181

Tìm câu đúng khi nói về ảnh A’B’ của vật AB trước TKHT

Xem đáp án » 18/06/2021 4,109

Trong máy quang phổ, lăng kính thực hiện chức năng

Xem đáp án » 18/06/2021 3,925

Số phóng đại ảnh qua một thấu kính có độ lớn nhỏ hơn 1 tương ứng với ảnh

Xem đáp án » 18/06/2021 3,706

Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,640

Với a là góc trông ảnh của vật qua kính lúp, a0 là góc trông vật trực tiếp đặt ở điểm cực cận của mắt, độ bội giác khi quan sát qua kính là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,328

Số phóng đại ảnh qua một thấu kính có giá trị dương tương ứng với ảnh

Xem đáp án » 18/06/2021 2,944

Ảnh của một vật thật được tạo bởi một TKHT không bao giờ

Xem đáp án » 18/06/2021 2,932

Một vật sáng đặt trước một thấu kính vuông góc với trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính nhỏ hơn 3 lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng

Xem đáp án » 18/06/2021 2,809

Vật sáng AB đặt trước thấu kính cho ảnh A’B’ lớn hơn AB. Tìm câu đúng

Xem đáp án » 18/06/2021 2,705

Trên vành kính lúp có ghi X5. Tiêu cự của kính này bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 2,490

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web