Thể loại
Tất cả

toihuongdan.com

Hướng dẫn

4543

4543

8

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc 1954-1975

pdf

Từ Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin đến chủ nghĩa dân tộc Hồ...

11
0
47
ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC (1954 1975) GV: THẠCH KIM HIẾU KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TRƯỜNG CÁN BỘ NỘI DUNG I. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG XHCN Ở MIỀN BẮC VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN II. THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM I. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG XHCN Ở MIỀN BẮC VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 1. Đặc điểm của miền Bắc bước lên thời kỳ quá độ lên CNXH. 2. Quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện cách mạng XHCN ở miền Bắc (1954 1975). 1. Đặc điểm của miền Bắc bước lên thời kỳ quá độ lên CNXH. 1.1. Thuận lợi. Sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước XHCN anh em (Liên Xô và Trung Quốc). 3 dòng thác cách mạng của thời đại phát triển. Miền Bắc được hòa bình, giải phóng. 1.2. Khó khăn. Kinh tế xã hội Mô hình, con đường đi lên CNXH. Phong trào cộng sản, công nhân quốc tế có sự mất đoàn kết. 2. Quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện và bổ sung hoàn chỉnh đường lối CMXHCN ở miền Bắc (1954-1975). a. Đảng lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ, khôi phục kinh tế (19541957). - Hoàn thành cải cách ruộng đất: Chủ trương của Đảng: (HNTW 7 tháng 09.1955) Chia ruộng đất cho nông dân. Xóa bỏ chế độ sở hữu ruộng đất của địa chủ. Kết quả: 8 đợt giảm tô, 5 đợt cải cách Chia 334.000 ha cho 2 triệu nông hộ - Khôi phục kinh tế Trong nông nghiệp: đây là hoạt động trọng tâm trong khôi phục kinh tế. Chính sách cụ thể: miễn thuế, giảm thuế, tự do thuê mướn nhân công, trâu bò, phát triển nghề phụ=> bỏ qua sau năm 1975. Trong công nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp: Nhà nước bảo hộ cho các XN công, tư được sản xuất; tự do lưu thông hàng hóa; công thương nghiệp tư nhân nếu không làm hại đến quốc kế dân sinh thì được tự do phát triển. bỏ qua sau 1975. Kết quả: 1957: 150.000 cơ sở sx 1958: 78 XN quốc doanh, 46.430 CN. b. Cải tạo XHCN đối với các thành phần kinh tế, phát triển VH,XH (1958 1960) Chủ trương của Đảng: - HN TW 8 (8.1955): xây dựng thí điểm HTX - HN TW 14 (11.1958): đề ra kế hoạch 3 năm lấy cải tạo làm trọng tâm. - HN TW 16 (4.1959): thông qua quyết định cải tạo trong nông nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh. NN: xây dựng HTX với 3 nguyên tắc (tự nguyện, quản lý dân chủ, cùng có lợi), từ thấp đến cao. CTN: cải tạo hòa bình, coi GCTS là thành viên của MTTQ, không tịch thu mà chuộc lại. Kết quả 1960: 41.400 HTX với hơn 85,8% hộ nông dân 1960: 100% TS CN, 97.2% TS thương nghiệp tiếp thu cải tạo.

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web