Thể loại
Tất cả

vdanang.com

Genz

34133

34133

8

Cách xử lý khi exel bị data

Bài viết này thảo luận về các bước khắc phục sự cố có thể giúp giải quyết các sự cố thường gặp nhất khi bạn gặp lỗi Excel không phản hồi, Excel bị treo hoặc đông cứng khi bạn khởi chạy hoặc mở sổ làm việc Excel. Các loại vấn đề này có thể xảy ra vì một hoặc nhiều lý do được liệt kê dưới đây.

Hãy làm theo các giải pháp được cung cấp trong bài viết này theo thứ tự. Nếu trước đó bạn đã thử một trong các phương pháp này nhưng lại không có tác dụng, vui lòng đi tới giải
pháp tiếp theo trong danh sách.

Khắc phục sự cố chế độ an toàn

Khi bạn chạy Excel ở chế độ an toàn, ứng dụng sẽ bỏ qua các chức năng và cài đặt như vị trí khởi động thay thế, thanh công cụ đã thay đổi, thư mục khởi động được Excel, phần bổ trợ Excel và hầu hết các phần bổ trợ COM sử dụng. Trong khi các bổ trợ có thể nâng cao trải nghiệm của bạn, đôi khi chúng có thể can thiệp hoặc xung đột với
Excel.

Bạn có thể khắc phục sự cố chế độ an toàn theo một trong hai cách:

Tự động khắc phục sự cố về chế độ an toàn

Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft tự động hóa hoàn toàn quy trình phân tách chế độ an toàn để cho bạn biết liệu sự cố có phải do các phần bổ trợ, tệp trong thư mục khởi động hoặc cài đặt thanh công cụ hay không.

Quan trọng: 

Tải xuống và chạy Trợ lý

Nếu bạn sử dụng Trợ lý và công cụ này không giải quyết được sự cố của bạn, hãy tiếp tục với các bước trong mục Cài đặt bản cập nhật
mới nhất của bài viết này.

Kịch bản Bộ hướng dẫn giải quyết trục
trặc Sự cố Excel tự động hóa việc khắc phục sự cố chế độ an toàn bao gồm những điều sau đây:

Tùy thuộc vào tình huống phát hiện được trên thiết bị của bạn, một số bước khắc phục sự cố trong số này có thể yêu cầu bạn phải đặt lại cấu hình phần bổ trợ theo cách thủ công và di chuyển tệp trở lại vào các thư mục khởi động. Vui lòng sử dụng thông tin sau, nếu cần, để xác định các thay đổi có thể đã được thực hiện bởi kịch bản.

Bổ trợ COM và bổ trợ Excel

Nếu kịch bản này vô hiệu hóa bổ trợ COM hoặc phần bổ trợ
Excel:

Lưu ý: Bạn không thể tìm thấy \Addins hoặc \AddinsRenamedBySaRA trong sổ đăng ký của mình theo các phím trên. Đây chỉ là một danh sách đầy đủ những gì có thể được tìm thấy trong sổ đăng ký.

Tệp trong thư mục khởi động

Nếu tình huống này di chuyển tệp từ thư mục khởi động được Excel sử dụng:

Lưu ý: Bạn có thể không có các thư mục ở trên. Đây chỉ là một danh sách toàn diện về những gì có thể được tìm thấy theo kịch bản.

Tệp thanh công cụ tùy chỉnh (.xlb)

Nếu tình huống này tìm thấy tệp thanh công cụ tùy chỉnh:

Thực hiện khắc phục sự cố theo cách thủ công về chế độ an toàn

Nếu bạn không sử dụng Trợ lý, hãy mở Excel theo cách thủ công ở chế độ an toàn. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Nếu Excel khởi động ở chế độ an toàn, hãy tiếp tục với các bước trong phần Bổ trợ COM của bài viết này.

Nếu Excel không khởi động ở chế độ an toàn, hãy tiếp tục với mục
Cài đặt bản cập nhật mới nhất trong bài viết này.

Phần bổ trợ COM

Sử dụng các bước sau để xác định xem liệu phần bổ trợ
COM có gây ra sự cố không:

 1. Bấm tệp > Chọn > Bổ trợ.

 2. Chọn Phần bổ trợ COM, rồi bấm Thực hiện.

 3. Xóa tất cả các hộp kiểm trong danh sách và bấm OK.

 4. Đóng và khởi động lại Excel ở chế độ bình thường (không ở chế độ an toàn).

Nếu sự cố không xảy ra khi bạn khởi động lại Excel ở chế độ bình thường, hãy bắt đầu bật từng phần bổ trợ cho đến khi có. Điều này sẽ cho phép bạn tìm ra phần bổ trợ đang gây sự cố. Hãy nhớ khởi động lại Excel mỗi khi bạn bật bổ trợ.

Nếu việc tắt các phần bổ trợ COM không giải quyết được sự cố của bạn, hãy xem liệu sự cố có phải do phần bổ trợ Excel hay không.

Bổ
trợ Excel

Quan trọng: 

 1. Khởi động Trình soạn thảo Sổ đăng ký. Để thực hiện điều này, hãy nhấn phím
  Windows R để mở hộp thoại Run. Nhập regedit.exe, rồi nhấn OK.

 2. Định vị, rồi chọn khóa đăng ký sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<1x.0>\Excel\Options

  Lưu ý: Trong khóa phụ này, <1x.0 thể hiện> số phiên bản chương trình. Phiên bản 16.0 sẽ xuất hiện cho các phiên bản Excel 2016 lên trong khi 15.0 sẽ xuất hiện cho Excel 2013.

 3. Trong cột Tên , hãy tìm bất kỳ giá REG_SZ nào bằng OPEN.
  Nếu bạn không tìm thấy giá trị REG_SZ có tên là OPEN, hãy tiếp tục với mục Điều tra sự cố có thể xảy ra với tệp trong
  thư mục Khởi động.

 4. Bấm chuột phải vào MỞ, rồi chọn Đổi tên.

 5. Đổi tên OPEN thành RenamedOPEN, rồi nhấn Enter.

 6. Lặp lại bước 4 và 5 bằng cách thêm "Đã đổi tên" vào đầu bất kỳ giá REG_SZ nào bắt đầu bằng hàm OPEN. Ví dụ: đổi tên OPEN1 thành RenamedOPEN1.

 7. Khởi động Excel ở chế độ chuẩn.

 8. Nếu sự cố không xảy ra khi bạn khởi động lại Excel ở chế độ bình thường, hãy bắt đầu bật lại các phần bổ trợ Excel của bạn từng cái một bằng cách loại bỏ "Đã đổi tên" khỏi tên. Bạn sẽ có thể xác định phần bổ trợ đang gây ra sự cố. Hãy nhớ khởi động lại Excel mỗi lần bạn bật lại phần bổ trợ trong sổ đăng ký.

Nếu việc tắt bổ trợ COM và phần bổ trợ Excel không giải quyết được sự cố của bạn, hãy tiếp tục phần Điều tra sự cố có thể xảy ra với tệp trong thư
mục Khởi động.

Điều tra các sự cố có thể xảy ra với tệp trong thư mục Khởi động

Khi bạn khởi động Excel, ứng dụng sẽ mở bất kỳ sổ làm việc nào được tìm thấy trong thư mục XLStart hoặc một thư mục khởi động thay thế ngoài thư mục XLStart. Hãy thử khởi động Excel mà không mở sổ làm việc trong thư mục XLStart hoặc thư mục khởi động thay thế.

Sổ làm việc trong thư mục XLStart

Bất kỳ tệp sổ làm việc, mẫu hoặc không gian
làm việc nào mà bạn đặt trong thư mục XLStart sẽ tự động được mở khi bạn khởi động Excel. Bạn có thể di chuyển tệp ra khỏi thư mục này, rồi mở Excel để kiểm tra và xác định xem liệu một sổ làm việc cụ thể có gây ra sự cố không. Để tìm đường dẫn của thư mục XLStart và di chuyển sổ làm việc ra khỏi đó, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào Tệp > Tùy
  chọn
  .

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy, sau đó dưới Trung tâm Tin cậy Microsoft Office Excel, bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 3. Bấm Vị trí Tin cậy, rồi ghi lại đường dẫn đến thư mục XLStart trong danh sách các vị trí tin cậy.

 4. Di chuyển mọi tệp tìm thấy trong thư mục này sang vị trí thư mục khác, rồi khởi động Excel ở chế độ bình thường.

Nếu sự cố không xảy ra khi bạn khởi động lại Excel ở chế độ bình thường, hãy bắt đầu di chuyển từng sổ làm việc mà bạn di chuyển từng cái một vào lại thư mục XLStart, khởi động lại Excel ở chế độ bình thường mỗi lần. Nếu có vấn đề với một trong các sổ làm việc trong thư mục XLStart, điều này sẽ xác định sổ làm việc.

Nếu việc di chuyển sổ làm việc ra khỏi thư mục XLStart không giải quyết được sự cố của bạn, hãy kiểm tra sổ làm việc trong
thư mục khởi động thay thế.

Sổ làm việc trong thư mục khởi động thay thế

Bất kỳ tệp nào của sổ làm việc, mẫu hoặc không gian làm việc mà bạn đặt trong thư mục khởi động thay thế sẽ tự động được mở khi bạn khởi động Excel. Vì Excel sẽ tìm cách mở mọi tệp trong thư mục khởi động thay thế, hãy đảm bảo rằng chỉ các tệp mà Excel có thể mở mới nằm trong thư mục này.

Hãy thử khởi động Excel mà
không cần mở sổ làm việc trong thư mục này:

 1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

 2. Dưới Chung, trong hộp Lúc Khởi động, mở tất cả các tệp trong, lưu ý đường dẫn của thư mục được đặt cấu hình làm thư mục khởi động thay thế.

 3. Di chuyển mọi tệp tìm thấy trong thư mục này sang vị trí thư mục khác, rồi khởi động Excel ở chế độ bình thường.

 4. Nếu sự cố không xảy ra, hãy bắt đầu di chuyển bất kỳ sổ làm việc nào mà bạn di chuyển trong bước 3 trở lại vào thư mục khởi động thay thế một lần, khởi động lại Excel ở chế độ bình thường mỗi lần. Bạn sẽ có thể xác định sổ làm việc đang gây ra vấn đề.

Nếu việc di chuyển tệp ra khỏi XLStart và thư mục khởi động thay thế không giải quyết được sự cố của bạn, hãy tiếp tục đến phần tiếp theo.

Cài đặt các bản cập nhật mới nhất

Bạn có thể cần đặt Cập nhật Windows tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật được đề xuất. Việc cài đặt mọi đề xuất quan trọng và các
bản cập nhật tối ưu thường có thể khắc phục sự cố bằng cách thay thế các tệp lỗi thời và khắc phục các lỗ hổng. Để cài đặt các bản cập nhật Office mới nhất, hãy làm theo các bước trong bài viết này: Cập nhật Office và máy tính của bạn.

Nếu việc cài đặt các bản cập nhật Office mới nhất không giải quyết
được sự cố của bạn, hãy tiếp tục thực hiện mục kế tiếp trong danh sách này.

Kiểm tra để đảm bảo Excel hiện không được sử dụng bởi một quy trình khác

Nếu Excel đang được sử dụng bởi một quy trình khác, thông tin này sẽ được hiển thị trên thanh trạng thái ở cuối cửa sổ Excel. Nếu bạn cố gắng thực hiện các hành động khác trong khi Excel đang được sử dụng, Excel
có thể sẽ không trả lời. Hãy để tác vụ đang chạy kết thúc hẳn trước khi cố thử thực hiện các hành động khác.

Nếu Excel không được sử dụng bởi một quy trình khác, hãy tiếp tục thực hiện mục tiếp theo trong danh sách.

Điều tra chi tiết và nội dung của tệp Excel

Tệp Excel có thể tồn tại trên máy tính trong một thời gian dài. Chúng được nâng cấp từ phiên bản này sang phiên bản
khác và thường xuyên di chuyển từ người dùng này sang người dùng khác. Thông thường, người dùng kế thừa một tệp Excel nhưng không biết những gì được bao gồm trong tệp. Những điều sau đây có thể gây ra sự cố hiệu suất hoặc sự cố:

Nếu các bước này không giải quyết được sự cố của bạn, hãy tiếp tục thực hiện mục tiếp theo trong danh sách.

Kiểm tra xem tệp của bạn có đang được một bên thứ ba tạo hay không

Đôi khi, tệp Excel được tạo bởi một ứng dụng bên thứ ba. Trong trường hợp này, các tệp có thể được tạo không chính xác và một số tính năng có
thể không hoạt động đúng cách khi bạn mở tệp trong Excel. Nếu điều này xảy ra, hãy kiểm tra các tính năng trong tệp mới bên ngoài ứng dụng của bên thứ ba. Nếu các tính năng hoạt động đúng cách, bạn nên đảm bảo rằng bên thứ ba đã biết về sự cố.

Nếu sự cố của bạn không được giải quyết sau khi bạn kiểm tra vấn đề bên ngoài ứng dụng của bên thứ ba, hãy tiếp tục đến mục tiếp theo trong danh sách.

Thực hiện khởi động có chọn lựa để xác định xem một chương trình, quy trình hoặc dịch vụ có xung đột với Excel hay không

Khi bạn khởi động Windows, một số ứng dụng và dịch vụ sẽ tự khởi động, sau đó chạy trong nền. Các ứng dụng và dịch vụ này có thể ảnh hưởng đến phần mềm khác trên PC của bạn. Thực hiện khởi động chọn lựa (còn được gọi là "khởi động sạch") có thể giúp bạn xác định sự cố với các ứng dụng xung
đột. Để thực hiện khởi động có chọn lựa, hãy chọn một trong các liên kết sau tùy thuộc vào phiên bản Windows của bạn, rồi làm theo các bước trong bài viết:

Windows 10, Windows 7, Windows 8: Chạy Khởi động Chọn lựa bằng cách sử dụng Cấu hình Hệ thống
Windows Vista: Chạy
Khởi động Chọn lựa bằng cách sử dụng Cấu hình Hệ thống
Windows XP: Cách tạo và cấu hình tài khoản người dùng trong Windows XP

Khởi động chọn lựa được sử dụng để giúp xác định quy trình vi phạm, dịch vụ hoặc ứng dụng xung đột với Excel.

Nếu sự cố của bạn không được giải quyết sau
khi bạn tạo lại hồ sơ, hãy tiếp tục đến mục tiếp theo trong danh sách.

Sửa chữa các chương trình Office của bạn

Việc sửa chữa các chương trình Office của bạn có thể giải quyết các sự cố với việc Excel không phản hồi, bị treo hoặc bị tê liệt, bằng cách tự động sửa lỗi trong các tệp Office. Để biết hướng dẫn về cách thực hiện việc này, hãy xem:
Sửa chữa ứng dụng Office.

Nếu việc sửa chữa các chương trình Office không giải quyết được sự cố của bạn, hãy tiếp tục thực hiện mục kế tiếp trong danh sách.

Kiểm
tra xem có phải phần mềm chống virus của bạn là bản mới nhất hoặc có xung đột với Excel không

Nếu phần mềm chống virus của bạn không phải là bản mới nhất, Excel có thể không hoạt động đúng.

Kiểm tra xem có phải phần mềm chống virus của bạn là bản mới nhất không:

Để đối phó kịp với các virus mới được tạo ra, các nhà cung cấp phần mềm chống virus cung cấp các bản cập nhật theo định kỳ mà bạn có thể tải về từ Internet. Tải về các bản cập nhật mới nhất
bằng cách vào trang web của nhà cung cấp phần mềm chống virus của bạn.

Để biết danh sách các nhà cung cấp phần mềm chống vi-rút, hãy xem mục: Các nhà cung cấp phần mềm bảo mật cho khách hàng.

Kiểm tra xem liệu phần mềm chống vi-rút của bạn có xung đột với Excel không:

Nếu phần mềm chống virus của bạn bao gồm tích hợp với Excel, có thể bạn sẽ
gặp vấn đề về lối vận hành. Trong trường hợp này, bạn có thể vô hiệu hóa tất cả các tích hợp Excel trong phần mềm chống virus. Hoặc, bạn có thể vô hiệu hóa bất kỳ bổ trợ nào của phần mềm chống virus được cài đặt trong Excel.

Quan trọng: Biện pháp thay đổi thiết đặt chống virus này có thể khiến cho PC của bạn dễ bị tổn thương trước những tấn công của virus, tấn công mang tính lừa đảo hay tấn công vì mục đích cố tình làm hại. Microsoft không
khuyến khích bạn cố thay đổi thiết đặt chống virus. Hãy dùng cách khác để khắc phục vấn đề rủi ro của chính bạn.

Bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp phần mềm chống virus để xác định làm cách nào để cấu hình phần mềm của bạn nhằm loại trừ bất kỳ tích hợp nào với Excel hoặc nhằm loại trừ tác vụ quét trong Excel.

Xem thêm thông tin

Khắc phục sự cố nâng cao

Nếu các phương pháp được
đề cập trước đó không giải quyết được sự cố của bạn, sự cố đó có thể là do tệp cụ thể hoặc môi trường. Phần sau đây mô tả cách khắc phục sự cố bổ sung có thể khiến Excel bị treo hoặc gặp sự cố. 

Các yếu tố môi trường

Các yếu tố môi trường cũng quan trọng như nội dung tệp và phần bổ trợ khi bạn khắc phục sự cố. Bạn có thể giúp xác định nguyên nhân gây ra sự cố bằng cách thực hiện các hành động sau:

Các phần sau đây mô tả một số lĩnh vực đáng để điều tra.

Nơi tệp được lưu trữ

Việc di chuyển tệp cục bộ sẽ giúp xác định xem có sự cố gì với tệp hay tệp được lưu ở đâu. Một số vấn đề có thể phát sinh khi bạn lưu tệp Excel qua mạng hoặc vào máy chủ web. Bạn nên lưu tệp cục bộ. Điều này nên được thực hiện trong các kịch bản sau đây:
 

• Chuyển hướng thư mục "Tài liệu của Tôi" đến vị trí máy chủ

• Tệp
ngoại tuyến

• Mở tệp từ thư mục Web hoặc SharePoint

• Máy tính Từ xa/Citrix

• Thiết bị mạng

• Môi trường ảo hóa. Để biết thêm thông tin về phần mềm Microsoft đang chạy trong môi trường ảo hóa, hãy xem bài viết sau: Chính sách hỗ trợ cho phần mềm Microsoft chạy trong phần mềm ảo hóa phần cứng không phải của Microsoft.

Bộ nhớ

Tệp Excel có thể tăng lên khá lớn khi bạn
bắt đầu thêm nhiều định dạng và hình dạng. Đảm bảo rằng hệ thống của bạn có đủ RAM để chạy ứng dụng. Để biết yêu cầu hệ thống của bộ Microsoft Office, hãy đi tới các bài viết sau của Microsoft: 

Yêu cầu về hệ thống cho Office 2016


Office 2010 đã giới thiệu phiên bản 64 bit riêng của các sản phẩm Office để tận dụng các khả năng xử lý lớn hơn. Để đọc thêm về phiên bản Office 64 bit,
hãy đi tới các bài viết sau của Microsoft:
 

Máy in và trình điều khiển video

Khi bạn khởi động Excel, trình điều khiển video và máy in mặc định sẽ hiển thị sổ làm việc Excel của bạn. Excel sử dụng máy in chuyên sâu và ứng dụng này sẽ chạy chậm hơn khi tệp Excel được lưu trong dạng xem Xem trước Ngắt Trang. Kiểm tra tệp bằng cách sử dụng các máy in khác nhau như trình điều khiển máy in Microsoft XPS Document Writer hoặc trình điều khiển video VGA sẽ xác định xem sự
cố xảy ra với trình điều khiển máy in hoặc video cụ thể hay không. 

Nếu bạn vẫn gặp sự cố treo hoặc gặp sự cố trong Excel sau khi thực hiện các phương pháp giải quyết được đề cập ở đây, bạn nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để được hướng dẫn khắc phục sự cố. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong
Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web