Thể loại
Tất cả

muatrau.com

Chia sẻ

46232

46232

8

Cái nào sau đây sẽ tạo một cột trong bảng html?

Khi bạn đang xây dựng một dự án cần thể hiện dữ liệu một cách trực quan, bạn sẽ cần một cách tốt để hiển thị thông tin sao cho dễ đọc và dễ hiểu

 • Bảng trong HTML là gì?
 • Các thẻ bảng HTML phổ biến
 • Cú pháp bảng HTML
 • Cách thêm tiêu đề bảng trong HTML
 • Cách thêm chú thích vào bảng
 • Cú pháp phụ đề
 • Cách sử dụng thuộc tính phạm vi trong bảng HTML
 • Cú pháp phạm vi
 • Cách sử dụng kéo dài ô trong bảng HTML
 • Cách thêm Đầu trang, Nội dung và Chân trang của Bảng trong Bảng HTML
 • Cách tạo kiểu bảng HTML bằng CSS
 • Khi nào nên sử dụng bảng
 • Gói (lại
 • Thao tác nào sau đây sẽ tạo một cột trong HTML?
 • Thẻ HTML nào tạo một cột trong bảng?
 • Phần tử nào được sử dụng để tạo bảng trong HTML?
 • Thẻ nào sau đây được sử dụng để tạo tiêu đề trong bảng HTML?

Bây giờ, tùy thuộc vào loại dữ liệu, bạn có thể chọn giữa các phương pháp biểu diễn khác nhau bằng cách sử dụng các phần tử HTML

Trong hầu hết các trường hợp, bảng thuận tiện hơn để hiển thị số lượng lớn dữ liệu có cấu trúc độc đáo. Đó là lý do tại sao, trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách sử dụng các bảng trong HTML và sau đó là cách tạo kiểu cho chúng.

Nhưng, điều đầu tiên trước tiên – bảng trong HTML là gì?

Bảng trong HTML là gì?

Bảng là một biểu diễn dữ liệu được sắp xếp theo hàng và cột. Thực sự, nó giống một bảng tính hơn. Trong HTML, với sự trợ giúp của bảng, bạn có thể sắp xếp dữ liệu như hình ảnh, văn bản, liên kết, v.v. vào các hàng và cột của ô

Việc sử dụng bảng trong web gần đây đã trở nên phổ biến hơn do các thẻ bảng HTML tuyệt vời giúp tạo và thiết kế chúng dễ dàng hơn

Để tạo một bảng trong HTML, bạn sẽ cần sử dụng các thẻ. Điều quan trọng nhất là thẻ

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
3 là nơi chứa chính của bảng. Nó cho thấy nơi bảng sẽ bắt đầu và nơi nó kết thúc

Các thẻ bảng HTML phổ biến

Các thẻ khác bao gồm

 • <table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
  4 - đại diện cho các hàng
 • <table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
  0 - được sử dụng để tạo các ô dữ liệu
 • <table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
  1 - được sử dụng để thêm tiêu đề bảng
 • <table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
  2 - dùng để chèn chú thích
 • <table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
  3 - thêm tiêu đề riêng vào bảng
 • <table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
  4 - hiển thị nội dung chính của bảng
 • <table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
  5 - tạo chân trang riêng cho bảng

Cú pháp bảng HTML

<table> <tr>  <td>Cell 1</td>  <td>Cell 2</td>  <td>Cell 3</td> </tr> <tr>  <td>Cell 4</td>  <td>Cell 5</td>  <td>Cell 6</td> </tr></table>
Ô 1 Ô 2 Ô 3 Ô 4 Ô 5 Ô 6

Bây giờ bạn đã hiểu bảng HTML là gì và cách bạn có thể tạo bảng đó, hãy tiếp tục và xem cách chúng ta có thể sử dụng các thẻ này để tạo bảng có nhiều tính năng hơn

Cách thêm tiêu đề bảng trong HTML

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
1 được sử dụng để thêm tiêu đề vào bảng. Trong các thiết kế cơ bản, tiêu đề bảng sẽ luôn ở hàng trên cùng, nghĩa là chúng ta sẽ khai báo
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
1 ở hàng đầu tiên của bảng, sau đó là dữ liệu thực tế trong bảng. Theo mặc định, văn bản được chuyển vào Tiêu đề được căn giữa và In đậm

Một ví dụ với việc sử dụng

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
1

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
Tên HọĐịa chỉ [email protected] [email protected] com

Từ ví dụ trên, chúng ta có thể biết cột nào chứa thông tin nào. Điều này được thực hiện với việc sử dụng thẻ

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
1

Cách thêm chú thích vào bảng

Công dụng chính của việc thêm chú thích vào bảng là để cung cấp mô tả về dữ liệu được trình bày trong bảng. Chú thích có thể được đặt ở đầu bảng hoặc cuối bảng và theo mặc định, chú thích sẽ luôn được đặt ở giữa

Để chèn chú thích vào bảng, hãy sử dụng thẻ

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
2

Cú pháp phụ đề

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
3

Một ví dụ với việc sử dụng

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
2

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
5Tài nguyên mã hóa miễn phí Trang web Kênh Youtube Ứng dụng di độngTrại mã hóa miễn phíTrại mã hóa miễn phíEnkiW3Trường họcAcademindProgramming HeroKhan AcademyThe Coding TrainSolo learn

Cách sử dụng thuộc tính phạm vi trong bảng HTML

Thuộc tính phạm vi được sử dụng để xác định xem một tiêu đề cụ thể dành cho cột, hàng hay nhóm của cả hai. Tôi biết định nghĩa có thể khó hiểu nhưng hãy chờ đã - với sự trợ giúp của một ví dụ, bạn sẽ hiểu rõ hơn về định nghĩa đó

Mục đích chính của phần tử phạm vi là hiển thị dữ liệu đích để người dùng không phải dựa vào các giả định. Thuộc tính được khai báo trong ô tiêu đề

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
1 và nó nhận các giá trị
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
33,
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
34,
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
35 và
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
36

Các giá trị

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
33 và
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
34 chỉ ra rằng ô tiêu đề đang cung cấp thông tin cho các hàng hoặc cột tương ứng

Cú pháp phạm vi

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
3

Một ví dụ với việc sử dụng

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
39

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
5Học kỳLớp1Tháng 1 - Tháng 4Tín chỉ2Tháng 5 - Tháng 8Vượt qua2Tháng 9 - Tháng 12Phân biệt

Điều mà thuộc tính

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
50 đã làm là nó cho biết ô tiêu đề thuộc về cột, hàng hay nhóm của cả hai

Trong trường hợp này, các tiêu đề thuộc về cột vì đó là những gì chúng tôi đặt trong mã. Bạn có thể chơi xung quanh bằng cách thay đổi thuộc tính để xem các hành vi khác nhau

Cách sử dụng kéo dài ô trong bảng HTML

Có lẽ bạn đã bắt gặp các ô trải dài trên hai hoặc nhiều cột hoặc hàng trong một bảng. Đó gọi là kéo dài tế bào

Nếu bạn đã làm việc trong các chương trình như MS office hoặc Excel, có lẽ bạn đã sử dụng chức năng này bằng cách tô sáng các ô và nhấp vào lệnh, thế là xong. Bạn có nó

Các tính năng tương tự có thể được áp dụng trong bảng HTML bằng cách sử dụng hai thuộc tính ô,

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
51 cho trải dài theo chiều ngang và
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
52 cho trải dài theo chiều dọc. Hai thuộc tính được gán các số lớn hơn 0, hiển thị số lượng ô bạn muốn mở rộng

Một ví dụ với việc sử dụng

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
53

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
0TênChủ đềMarksHillaryWeb nâng cao75Hệ thống điều hành60LaryWeb nâng cao80Hệ thống điều hành75Tổng trung bình. 72. 5

Trong ví dụ trên, chúng ta có một ô bao gồm 2 ô trong các hàng và 3 ô trong cột như được chỉ ra. Chúng tôi đã quản lý để áp dụng nhịp theo cả chiều dọc và chiều ngang

Khi sử dụng các thuộc tính

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
51 và
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
52, đảm bảo khai báo các giá trị được gán chính xác để tránh chồng chéo các ô

Cách thêm Đầu trang, Nội dung và Chân trang của Bảng trong Bảng HTML

Giống như cách một trang web hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có ba phần chính - đầu trang, nội dung và chân trang - bảng cũng vậy

Trong một bảng, chúng được chia bằng cách sử dụng các thuộc tính cụ thể là

 • <table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
  3 - cung cấp một haeder riêng cho bảng
 • ________ 04 - chứa nội dung chính của bảng
 • <table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
  5 - tạo chân trang riêng cho bảng

Một ví dụ sử dụng

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
3,
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
4 &
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
5

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
9Tháng 11Tháng 11Doanh sốLợi nhuậnDoanh thuDoanh thu0,00,000,000,000Tháng 11 năng suất cao hơn

Trong ví dụ trên, tiêu đề được biểu thị bằng tên của các tháng, phần có số liệu về cả doanh thu và lợi nhuận đại diện cho phần thân bảng và cuối cùng là phần có câu lệnh đại diện cho chân trang của bảng của chúng ta

Một điều quan trọng khác cần lưu ý là một bảng có thể có nhiều bộ phận cơ thể. Trong trường hợp như thế này, mỗi nội dung sẽ nhóm các hàng có liên quan với nhau

Cách tạo kiểu bảng HTML bằng CSS

Mặc dù ngày nay các bảng được sử dụng rộng rãi, nhưng rất hiếm khi tìm thấy một bảng nào không được tạo kiểu. Hầu hết trong số họ sử dụng các dạng phong cách khác nhau, cho dù đó là màu sắc, phông chữ, làm nổi bật các giá trị quan trọng, v.v.

Kiểu dáng giúp làm cho bảng trông chuyên nghiệp và bắt mắt. Rốt cuộc, bạn sẽ không muốn người đọc của mình nhìn chằm chằm vào dữ liệu được chia cho chỉ một dòng duy nhất

Không giống như tạo kiểu với các ngôn ngữ hoặc công cụ khác, trong HTML, bạn sẽ cần lấy một tệp bổ sung có phần mở rộng

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
32 được tạo để bạn thêm kiểu và liên kết tệp đó với tệp HTML của mình

Bên dưới, được đính kèm là một sân chơi mã với một ví dụ về bảng được tạo kiểu. Vui lòng chơi xung quanh nó để xem kiểu dáng khác nhau sẽ ảnh hưởng đến màn hình như thế nào

Sân chơi mã ở trên, chúng tôi đã tạo một bảng và tạo kiểu cho nó bằng một số thuộc tính mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết

Chúng tôi đã tạo kiểu cho nó bằng tệp CSS, nơi chúng tôi đã thêm màu và đường viền vào bảng của mình để làm cho nó dễ đọc và đẹp hơn. Bảng cũng có tiêu đề cố định để bạn có thể cuộn qua lượng lớn dữ liệu mà vẫn thấy tiêu đề của một cột cụ thể

Vì vậy, chúng ta đã biết bảng là gì, chúng ta đã tạo một vài trong số chúng và thậm chí đã đi trước một bước và áp dụng kiểu dáng

Nhưng có kiến ​​thức mà không biết áp dụng cũng chẳng ích gì. Vì vậy, như đã nói, bạn cần sử dụng bảng ở đâu hoặc khi nào trong thiết kế của mình?

Khi nào nên sử dụng bảng

Có nhiều tình huống mà các bảng có thể hữu ích khi phát triển các dự án của bạn

 • Bạn có thể sử dụng bảng khi muốn so sánh và đối chiếu dữ liệu với các đặc điểm chung như sự khác biệt giữa A và B hoặc điểm số của đội X so với đội Y
 • Bạn cũng có thể sử dụng một cái nếu bạn muốn đưa ra cái nhìn tổng quan về dữ liệu số. Một ví dụ điển hình về điều này là khi bạn đang cố gắng thể hiện điểm của học sinh hoặc thậm chí là điểm của các đội như bảng EPL
 • Và một bảng có thể giúp người đọc nhanh chóng tìm thấy thông tin cụ thể được trình bày một cách rõ ràng. Ví dụ: nếu bạn đang xem qua một danh sách dài tên, một bảng có thể được sử dụng để chia nhỏ danh sách giúp người đọc dễ dàng

Gói (lại

Bảng là một cách tuyệt vời để biểu diễn dữ liệu dạng bảng và bạn có thể tạo chúng bằng cách sử dụng các thành phần HTML cơ bản như

<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
3,
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
34,
<table> <tr>  <th>First Name</th>  <th>Last Name</th>  <th>Email Address</th> </tr> <tr>  <td>Hillary</td>  <td>Nyakundi</td>  <td>[email protected]</td> </tr> <tr>  <td>Lary</td>  <td>Mak</td>  <td>[email protected]</td> </tr></table>
0

Và bạn cũng có thể thêm một số kiểu dáng để làm cho chúng trông đẹp mắt và trình bày dữ liệu rõ ràng với sự trợ giúp của tệp CSS

Trước khi chúng ta kết thúc, hãy làm một nhiệm vụ nữa

Tạo một bảng sử dụng những gì chúng ta đã học để tóm tắt những gì chúng ta đã trình bày trong bài viết ngày hôm nay. Sau đó so sánh thiết kế của bạn với sân chơi mã được ghim của tôi bên dưới

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO


Hillary Nyakundi

Nhà phát triển đang phát triển. Python & Mã nguồn mở ❤. Tech Enthusiasts & Writer ✍ "Mỗi ngày là một ngày học tập"


Nếu bạn đọc đến đây, hãy tweet cho tác giả để cho họ thấy bạn quan tâm. Tweet một lời cảm ơn

Học cách viết mã miễn phí. Chương trình giảng dạy mã nguồn mở của freeCodeCamp đã giúp hơn 40.000 người có được việc làm với tư cách là nhà phát triển. Bắt đầu

Thao tác nào sau đây sẽ tạo một cột trong HTML?

Một cột HTML được xác định trong thẻ
tag using the class = "column" keyword . Có thể thêm nhiều cột hơn bằng cách thêm nhiều div với cùng một lớp. Cú pháp sau đây được sử dụng để thêm cột trong HTML. Thẻ

Thẻ HTML nào tạo một cột trong bảng?

. Phần tử cột bảng. Phần tử HTML

Phần tử nào được sử dụng để tạo bảng trong HTML?

Thẻ xác định một bảng HTML. Một bảng HTML bao gồm một phần tử

Thẻ nào sau đây được sử dụng để tạo tiêu đề trong bảng HTML?

Thẻ
xác định ô tiêu đề trong bảng HTML.

 • Cánh gà Buffalo nồi chiên không khí tốt nhất

  Nồi chiên không khí là một cách tuyệt vời để nấu thức ăn mà không cần sử dụng dầu hoặc chất béo. Họ sử dụng không khí nóng để...

 • 我附近的沃爾瑪電話號碼是多少?

  沃爾瑪是一家大型全國性零售商,提供各種產品和服務. 如果您需要聯繫沃爾瑪,他們的電話號碼是 (800) 998-9898. 沃爾瑪提供多種服務,包括電話支持. 如果您需要任何幫助,他們的電話支持團隊將為您提供幫助 目錄 Show 我如何联系沃爾瑪的現場人員? 我如何將物品退回沃爾瑪? 我如何與 Walmart Plus 取得聯繫? 沃爾瑪免費送貨嗎?...

 • וואָס איז די וואַלמאַרט טעלעפאָן נומער לעבן מיר?

  וואַלמאַרט איז אַ גרויס, נאציאנאלע זיצער מיט אַ פאַרשיידנקייַט פון פּראָדוקטן און באַדינונגס. אויב איר דאַרפֿן צו קאָנטאַקט וואַלמאַרט, זייער טעלעפאָן נומער איז (800) 998-9898. וואַלמאַרט אָפפערס אַ פאַרשיידנקייַט...

 • 我附近的沃尔玛电话号码是多少?

  沃尔玛是一家大型全国性零售商,提供各种产品和服务. 如果您需要联系沃尔玛,他们的电话号码是 (800) 998-9898. 沃尔玛提供多种服务,包括电话支持. 如果您需要任何帮助,他们的电话支持团队将为您提供帮助 目录 Show 我如何联系沃尔玛的现场人员? 我如何将物品退回沃尔玛? 我如何与 Walmart Plus 取得联系? 沃尔玛免费送货吗?...

 • Який номер телефону Walmart поблизу?

  Walmart – це велика національна роздрібна мережа з різноманітними продуктами та послугами. Якщо вам потрібно зв’язатися з Walmart, їхній номер телефону (800) 998-9898. Walmart пропонує різноманітні послуги, зокрема телефонну...

 • Số điện thoại Walmart gần tôi là gì?

  Walmart là một nhà bán lẻ lớn trên toàn quốc với nhiều loại sản phẩm và dịch vụ. Nếu bạn cần liên hệ với Walmart, số điện thoại của...

 • میرے قریب والا والمارٹ فون نمبر کیا ہے؟

  والمارٹ ایک بڑا، قومی خوردہ فروش ہے جس میں متعدد مصنوعات اور خدمات ہیں۔. اگر آپ کو Walmart سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کا فون نمبر...

 • Yakınımdaki Walmart telefon numarası nedir?

  Walmart, çeşitli ürün ve hizmetlere sahip büyük, ulusal bir perakendecidir. Walmart ile iletişime geçmeniz gerekirse, telefon numarası (800) 998-9898'dir. Walmart, telefon desteği de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunar....

 • Ano ang numero ng telepono ng Walmart na malapit sa akin?

  Ang Walmart ay isang malaki, pambansang retailer na may iba't ibang produkto at serbisyo. Kung kailangan mong makipag-ugnayan sa Walmart, ang kanilang numero ng telepono ay (800) 998-9898. Nag-aalok...

 • หมายเลขโทรศัพท์ของ Walmart ใกล้ฉันคืออะไร?

  Walmart เป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ระดับประเทศที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย. หากคุณต้องการติดต่อ Walmart หมายเลขโทรศัพท์คือ (800) 998-9898. Walmart ให้บริการที่หลากหลาย...

 • Рақами телефони Walmart дар наздикии ман чист?

  Walmart як фурӯшандаи бузурги миллӣ бо маҳсулот ва хидматҳои гуногун мебошад. Агар ба шумо лозим аст, ки бо Walmart тамос гиред, рақами телефони онҳо (800) 998-9898 аст. Walmart хидматҳои...

 • నా దగ్గర ఉన్న వాల్‌మార్ట్ ఫోన్ నంబర్ ఏమిటి?

  వాల్‌మార్ట్ అనేది వివిధ రకాల ఉత్పత్తులు మరియు సేవలతో కూడిన పెద్ద, జాతీయ రీటైలర్. మీరు వాల్‌మార్ట్‌ని సంప్రదించాలనుకుంటే, వారి ఫోన్ నంబర్ (800) 998-9898. వాల్‌మార్ట్ ఫోన్ సపోర్ట్‌తో సహా పలు రకాల...

 • எனக்கு அருகில் உள்ள வால்மார்ட் ஃபோன் எண் என்ன?

  வால்மார்ட் என்பது பல்வேறு தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளைக் கொண்ட ஒரு பெரிய, தேசிய சில்லறை விற்பனையாளர். நீங்கள் வால்மார்ட்டைத் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால், அவர்களின் தொலைபேசி எண் (800) 998-9898....

 • Naon nomer telepon Walmart caket kuring?

  Walmart mangrupikeun pangecér nasional anu ageung kalayan rupa-rupa produk sareng jasa. Upami anjeun kedah ngahubungi Walmart, nomer teleponna nyaéta (800) 998-9898. Walmart nawarkeun rupa-rupa layanan, kaasup rojongan telepon. Upami...

 • Nambari ya simu ya Walmart iliyo karibu nami ni ipi?

  Walmart ni muuzaji mkubwa wa kitaifa na aina ya bidhaa na huduma. Ikiwa unahitaji kuwasiliana na Walmart, nambari yao ya simu ni (800) 998-9898. Walmart inatoa huduma mbalimbali, ikiwa...

 • Какой номер телефона Walmart рядом со мной?

  Walmart — крупный национальный ритейлер, предлагающий широкий выбор товаров и услуг. Если вам нужно связаться с Walmart, их номер телефона: (800) 998-9898. Walmart предлагает различные услуги, включая поддержку по...

 • Qual é o número de telefone do Walmart perto de mim?

  O Walmart é um grande varejista nacional com uma variedade de produtos e serviços. Se precisar entrar em contato com o Walmart, o telefone deles é (800) 998-9898. O...

 • Care este numărul de telefon Walmart lângă mine?

  Walmart este un mare retailer național, cu o varietate de produse și servicii. Dacă trebuie să contactați Walmart, numărul de telefon este (800) 998-9898. Walmart oferă o varietate de...

 • Wat is het Walmart-telefoonnummer bij mij in de buurt?

  Walmart is een grote, nationale detailhandelaar met een verscheidenheid aan producten en diensten. Als u contact moet opnemen met Walmart, is hun telefoonnummer (800) 998-9898. Walmart biedt een verscheidenheid...

 • ကျွန်ုပ်အနီးရှိ Walmart ဖုန်းနံပါတ်ကဘာလဲ။

  Walmart သည် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသော ကြီးမားပြီး နိုင်ငံတွင်း လက်လီရောင်းချသူဖြစ်သည်။. အကယ်၍ သင်သည် Walmart သို့ ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့၏ ဖုန်းနံပါတ်မှာ (800)...

 • Apakah nombor telefon Walmart yang berdekatan dengan saya?

  Walmart ialah peruncit nasional yang besar dengan pelbagai produk dan perkhidmatan. Jika anda perlu menghubungi Walmart, nombor telefon mereka ialah (800) 998-9898. Walmart menawarkan pelbagai perkhidmatan, termasuk sokongan telefon....

 • माझ्या जवळचा वॉलमार्ट फोन नंबर काय आहे?

  वॉलमार्ट ही विविध उत्पादने आणि सेवांसह एक मोठा, राष्ट्रीय किरकोळ विक्रेता आहे. तुम्हाला वॉलमार्टशी संपर्क साधायचा असल्यास, त्यांचा फोन नंबर (800) 998-9898 आहे. वॉलमार्ट फोन सपोर्टसह विविध सेवा...

 • Quid est Walmart numerus telephonicus apud me?

  Walmart magna est, nationalis venditor cum variis fructibus et officiis. Si Walmart contactum necesse est, eorum numerus telephonicus est (800) 998-9898. Walmart varia officia praebet, inter subsidium telephonicum. Si...

 • 내 주변의 Walmart 전화번호는 무엇입니까?

  Walmart는 다양한 제품과 서비스를 제공하는 대규모 전국 소매업체입니다. Walmart에 연락해야 하는 경우 전화번호는 (800) 998-9898입니다. Walmart는 전화 지원을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. 도움이 필요한 경우 전화 지원팀에서 도움을 드릴...

 • 近くのウォルマートの電話番号.

  ウォルマートは、さまざまな製品とサービスを提供する大規模な全国小売業者です。. ウォルマートに連絡する必要がある場合、電話番号は (800) 998-9898 です。. ウォルマートは、電話サポートを含むさまざまなサービスを提供しています. 何かサポートが必要な場合は、電話サポートチームがお手伝いします 目次 Show...

 • Berapa nomor telepon Walmart di dekat saya?

  Walmart adalah peritel nasional besar dengan beragam produk dan layanan. Jika Anda perlu menghubungi Walmart, nomor telepon mereka adalah (800) 998-9898. Walmart menawarkan berbagai layanan, termasuk dukungan telepon. Jika...

 • Qual è il numero di telefono di Walmart vicino a me?

  Walmart è un grande rivenditore nazionale con una varietà di prodotti e servizi. Se hai bisogno di contattare Walmart, il loro numero di telefono è (800) 998-9898. Walmart offre...

 • Mi a Walmart telefonszám a közelemben?

  A Walmart egy nagy, országos kiskereskedő, számos termékkel és szolgáltatással. Ha kapcsolatba kell lépnie a Walmarttal, telefonszáma a (800) 998-9898. A Walmart számos szolgáltatást kínál, beleértve a telefonos támogatást...

 • Ki nimewo telefòn Walmart ki toupre mwen?

  Walmart se yon gwo revandè nasyonal ak yon varyete pwodwi ak sèvis. Si w bezwen kontakte Walmart, nimewo telefòn yo se (800) 998-9898. Walmart ofri yon varyete sèvis, tankou...

 • Koji je telefonski broj Walmarta u mojoj blizini?

  Walmart je velika nacionalna maloprodaja s raznolikim proizvodima i uslugama. Ako trebate kontaktirati Walmart, njihov telefonski broj je (800) 998-9898. Walmart nudi niz usluga, uključujući telefonsku podršku. Ako trebate...

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web