Tác giả: AuthorizedSemiconductor

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
49 views
Lỗi vượt đèn đỏ xe ô tô phạt bao nhiêu

Hành vi vượt đèn đỏ là gì? Mức phạt khi ô tô, xe máy vượt đèn đỏ? Hệ lụy kéo theo khi các phương tiện cố tình vượt đèn đỏ?­Tần ...