Tác giả: DecadentFollower

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

4 votes
0 answers
204 views
Hình chóp tam giác đều không có đặc điểm nào sau đây?

Định nghĩa. Hình chóp đều là hình chóp thoả 2 điều kiện sau: Đáy là đa giác đều (tam giác đều, hình vuông, ...) Chân đường cao của hình ...

DecadentFollower
đăng 1 tháng trước