Tác giả: DistortedSister

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
0 answers
200 views
Logic học được hình thành từ thời điểm nào

Lôgic học Anxtốt được xây đựng trên cơ sở tổng kết những hạt nhân hợp lý của các trường phái học thuật, triết học là khoa học cụ ...

DistortedSister
đăng 1 tháng trước