Tác giả: DocileFiring

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
199 views
10 lạng bằng bao nhiêu gam

1 lạng bằng bao nhiêu gam, kg, yến, tạ, tấn… ? Nguồn gốc đơn vị đo khối lượng lạng này và cách quy đổi lạng ra các đơn vị khác như ...