Tác giả: GreedyBurglary

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
200 views
Chèn ảnh làm background trong css

1) Thuộc tính background-image trong CSS- Thuộc tính background-image dùng để thiết lập hình nền cho phần tử.- Ví dụ:Phần tử này có nền là hình ...