Tác giả: HeadyAllegory

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

4 votes
0 answers
200 views
Vở ô li bài tập toán lớp 5 bài 165

. Bài 165. LUYỆN TẬP 1. Trên hình bên, diện tích mảnh đất hình tam giác ABC bé hơn diện tích mảnh đất hình tứ giác ACDE là 50m2. 3 Tỉ số ...

HeadyAllegory
đăng 1 tháng trước