Tác giả: PearlyFundraiser

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
199 views
Cho các số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi số chia hết cho 5

Với giải Bài 8.11 trang 71 SGK Toán 10 Tập 2 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp giúp học sinh dễ dàng xem và ...

PearlyFundraiser
đăng 2 ngày trước