Warning: file_put_contents(1/F:\www\wwwroot\bangnam.com\public\search-blog/html//chia-se-author-SenileDisservice.html): Failed to open stream: No such file or directory in F:\www\wwwroot\bangnam.com\libs\#_cache.php on line 359
Mua Trâu - bangnam.com/chia-se

Tác giả: SenileDisservice

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
34 views
Tại sao Quốc hội có quyền giám sát tối cao

Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? (ĐCSVN) – Bạn đọc Huyền Trâm (Quận Tây ...

SenileDisservice
đăng 10 tháng trước