Tác giả: SenileDisservice

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
34 views
Tại sao Quốc hội có quyền giám sát tối cao

Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? (ĐCSVN) – Bạn đọc Huyền Trâm (Quận Tây ...

SenileDisservice
đăng 4 tháng trước