Tác giả: SpentBasis

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

2 votes
0 answers
5 views
The more, the merrier là gì

Biểu tượng này là gì? Biểu tượng cấp độ ngôn ngữ cho thấy mức độ thông thạo của người dùng đối với các ngôn ngữ họ quan tâm. ...