Tác giả: UsefulAnthropology

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
200 views
shintoism là gì - Nghĩa của từ shintoism

shintoism có nghĩa làThần đạo là một tôn giáo có trụ sở tại Nhật Bản và văn hóa Nhật Bản.Đó là trung tâm niềm tin chủ yếu xung quanh kami ...