Tác giả: VenerableEloquence

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
96 views
Cuộc sống có bao lâu mà ta cứ hững hờ

“…Anh hát lại bản Mưa Hồng mà anh đã viết cho những ngày tháng Ánh giận anh ở Huế. Bản nhạc hát lại bỗng thấy buồn hơn. Có lẽ Ánh ...

VenerableEloquence
đăng 1 tháng trước