shintoism là gì - Nghĩa của từ shintoism | Albert Mill

shintoism có nghĩa là

Thần đạo là một tôn giáo có trụ sở tại Nhật Bản và văn hóa Nhật Bản.Đó là trung tâm niềm tin chủ yếu xung quanh kami hoặc các linh hồn.Họ tin vào nhiều linh hồn này, và họ cũng tin vào việc thờ phượng và tổ chức các nghi lễ và lễ hội cho những linh hồn mà họ giữ với danh dự và tôn trọng.

Thí dụ

Những người theo chủ nghĩa Shinto giữ lòng trung thànhdanh dự trong lòng tự trọng cao.