Chủ đề: tags/T-test trong Stata

Có 2,329 bài viết

Hướng dẫn gian dòng trong css
Hướng dẫn gian dòng trong css

Trang chủTham khảoCSSThuộc tính line-heightĐịnh nghĩa và sử dụngThuộc tính line-height thiết lập chiều cao giữa các dòng.Cấu trúctag { line-height: giá ...

Hướng dẫn module in python 3 - mô-đun trong python 3
Hướng dẫn module in python 3 - mô-đun trong python 3

Nếu bạn thoát khỏi trình thông dịch Python và nhập lại, các định nghĩa bạn đã thực hiện (chức năng và biến) sẽ bị mất. Do đó, nếu bạn muốn viết ...

Các the meta trong html
Các the meta trong html

Nội dung chính Định nghĩa và sử dụng Các ví dụ về thẻ meta trong HTML Các thuộc tính của thẻ meta trong HTML Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML 5 Sự khác nhau ...

Hướng dẫn dùng fput trong PHP
Hướng dẫn dùng fput trong PHP

hàm fputs() sẽ ghi nội dung nào đó vào vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin của file. Nếu file đã có nội dung, nó sẽ ghi đè lên những nội dung trùng ...

Hướng dẫn empty tag in html - thẻ trống trong html
Hướng dẫn empty tag in html - thẻ trống trong html

Trang chủTham khảoCSSCSS3:emptyĐịnh nghĩa và sử dụng:empty chọn thành phần rỗng, không chứa text hay thành phần khác.Cấu trúc:empty { property: value; }Ví ...

Hướng dẫn can you divide a string in python? - bạn có thể chia một chuỗi trong python không?
Hướng dẫn can you divide a string in python? - bạn có thể chia một chuỗi trong python không?

Phương thức phân chia chuỗi python trong Python chia một chuỗi thành một danh sách các chuỗi sau khi phá chuỗi đã cho bằng cách phân cách được chỉ định. in Python ...

Hướng dẫn can you shuffle a dictionary in python? - bạn có thể xáo trộn một từ điển trong python không?
Hướng dẫn can you shuffle a dictionary in python? - bạn có thể xáo trộn một từ điển trong python không?

Tôi nghĩ rằng bạn cũng có thể làm điều đó đơn giản hơn, mà không có Lambdas, v.v.:from random import shuffle from collections import OrderedDict a = {num-97:chr(num) for num ...

Hướng dẫn php date milliseconds - php ngày mili giây
Hướng dẫn php date milliseconds - php ngày mili giây

You can use echo $utcTzDatetime = $date->setTimezone(new DateTimeZone(UTC)); echo $utcTzDatetime->format(DateTime::ISO8601); echo $datetime->format(DateTime::ISO8601); 0 method of echo ...

Hướng dẫn how to decode html - cách giải mã html
Hướng dẫn how to decode html - cách giải mã html

Hàm html_entity_decode() sẽ chuyển đổi các kí hiệu HTML entities thành các kí tự tương ứng. sẽ chuyển đổi các kí hiệu HTML entities thành các kí tự ...

Hướng dẫn json to python array - mảng json sang python
Hướng dẫn json to python array - mảng json sang python

Json (JavaScript Object Notation) là một chuẩn định dạng được dùng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu giữa các tiến trình với nhau. Như tên gọi gợi ý phần ...

Hướng dẫn dùng laravel validator trong PHP
Hướng dẫn dùng laravel validator trong PHP

Giới thiệuKhi làm việc với bất kì ngôn ngữ lập trình nào thì việc kiểm tra tính hợp lệ của các dữ liệu input là điều không thể thiếu, đặc biệt khi ...

Hướng dẫn replace url javascript - thay thế url javascript
Hướng dẫn replace url javascript - thay thế url javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng location trong Javascript, đây là đối tượng dùng để xử lý chuyển hướng trang, hoặc xử lý các thành phần của ...

Hướng dẫn box trong css - hộp trong css
Hướng dẫn box trong css - hộp trong css

Mở đầuĐây là bài blog đầu tiên của mình, mong các anh chị em góp ý để mình hoàn thiện hơn ở các bài tiếp theo.Bài viết này nhắm tới các bạn mới bắt ...

Hướng dẫn dùng pip requests python
Hướng dẫn dùng pip requests python

Hướng Dẫn Sử Dụng Thư Viện Requests trong PythonThư viện Requests trong Python giúp lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ như gửi request ...

Hướng dẫn dùng dt.date trong PHP
Hướng dẫn dùng dt.date trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn while javascript - trong khi javascript
Hướng dẫn while javascript - trong khi javascript

Hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp while trong JavaScript. Bạn sẽ học được khái niệm vòng lặp while trong JavaScript là gì, cách dùng lệnh while trong vòng lặp ...

Hướng dẫn css a tag - css một thẻ
Hướng dẫn css a tag - css một thẻ

Trang chủTham khảoTag htmlhtml5Định nghĩa và sử dụngTag xác định một siêu liên kết (hyperlink). Được dùng để: Được dùng để:Link từ trang này tới trang ...

Hướng dẫn python parse terraform file - tệp địa hình phân tích cú pháp python
Hướng dẫn python parse terraform file - tệp địa hình phân tích cú pháp python

Hướng dẫn python cho win 7Lê Văn Hùng04/09/2018, 10:39 am20,783Python được đánh giá là một ngôn ngữ sáng sủa, dễ dàng sử dụng đối với những người dùng mới ...

Hướng dẫn dùng add def python
Hướng dẫn dùng add def python

Function (hay còn gọi là Hàm): Là một khối lệnh được đóng gói lại thành một đơn vị độc lập, dùng để thực hiện một tác vụ trong chương trình. Hàm ...

Hướng dẫn content trong css - nội dung trong css
Hướng dẫn content trong css - nội dung trong css

Trang chủTham khảoCSSThuộc tính contentĐịnh nghĩa và sử dụngThuộc tính content sử dụng kèm với bộ chọn :before, :after để chèn nội dung được tạo.Cấu ...

Cau lenh cai file trong linux
Cau lenh cai file trong linux

Sau đây là hơn 37 các câu lệnh cơ bản trong Linux terminal. Hơn nữa, các lệnh Linux toàn tập trong bài viết này cũng có thể được sử dụng đối với macOS command ...

Hướng dẫn dùng tanh function trong PHP
Hướng dẫn dùng tanh function trong PHP

Hàm là gì ?- Hàm là một tập hợp gồm nhiều câu lệnh, các câu lệnh được sắp xếp theo một thứ tự xác định để xây dựng thành một chức năng cụ thể, ...

Hướng dẫn how can i get distinct values from an array of objects in php? - làm cách nào để nhận các giá trị riêng biệt từ một mảng các đối tượng trong php?
Hướng dẫn how can i get distinct values from an array of objects in php? - làm cách nào để nhận các giá trị riêng biệt từ một mảng các đối tượng trong php?

Có phương pháp nào như Array_unique cho các đối tượng không? Tôi có một loạt các mảng với các đối tượng vai trò mà tôi hợp nhất, và sau đó tôi muốn ...

Hướng dẫn dùng pho super trong PHP
Hướng dẫn dùng pho super trong PHP

Trong PHP bên cạnh các biến cục bộ (local variable) thì cũng có các biến siêu toàn cục (Superglobals). Với Superglobals là loại biến đặc biệt vì có thể được ...

Hướng dẫn slicing operator in python - toán tử cắt trong python
Hướng dẫn slicing operator in python - toán tử cắt trong python

Indexing cũng giống với các kiểu dữ liệu khác trong python, như tuple và list.cũng giống với các kiểu dữ liệu khác trong python, như tuple và list.import numpy as np F = ...

Hướng dẫn input float python - đầu vào float python
Hướng dẫn input float python - đầu vào float python

Hướng dẫn cách nhập số trong python. Bạn sẽ học được tất cả các cách nhập số trong python trong python sau bài học này.nhập số trong python. Bạn sẽ học ...

Hướng dẫn should you use reduce in javascript? - bạn có nên sử dụng giảm trong javascript không?
Hướng dẫn should you use reduce in javascript? - bạn có nên sử dụng giảm trong javascript không?

Jasterix Đăng vào ngày 20 tháng 1 năm 2020 • Cập nhật vào ngày 24 tháng 1 năm 2020Một vài tháng trước, tôi đã viết bài đăng trên blog này về các kỳ quan của ...

Hướng dẫn what are the different kinds of errors in python? - Các loại lỗi khác nhau trong python là gì?
Hướng dẫn what are the different kinds of errors in python? - Các loại lỗi khác nhau trong python là gì?

Lý do phổ biến nhất của một lỗi trong chương trình Python là khi một tuyên bố nhất định không phù hợp với việc sử dụng theo quy định. Một lỗi như vậy ...

Tạo cây thư mục trong html
Tạo cây thư mục trong html

Tác giả: Dương Nguyễn Phú CườngNgày đăng: Hồi xưa đóStep 1: Tạo cấu trúc thư mục dự ánMục tiêu của việc tạo cấu trúc dự án giúp cho Việc quản lý ...

E trong python la gì
E trong python la gì

Hàm exp(x) trong Python trả về ex.Cú phápCú pháp của exp() trong Python:Ghi chú: Hàm này không có thể truy cập trực tiếp, vì thế chúng ta cần import math module và sau ...

Hướng dẫn dùng greece timezone trong PHP
Hướng dẫn dùng greece timezone trong PHP

Đôi lúc các bạn xem các hướng dẫn về hàm lấy thời gian :date(format,timestamp).Nếu chưa biết hàm date(format,timestamp) bạn có thể xem ở ...

Hướng dẫn php connection timeout
Hướng dẫn php connection timeout

1. Mục đích: Bài viết này sẽ hướng dẫn cho quý khách xử lý lỗi timeout khi import các file database có dung lượng lớn (>50MB).Nội dung chính1. Kết ...

Hướng dẫn tạo document trong mongodb
Hướng dẫn tạo document trong mongodb

Một số định nghĩa trước khi đi sâu về MongoDB. Đây là một cross-platform, DB hướng documents với hiệu năng cao, có thể đáp ứng cho đa dạng các hệ thống và ...

Hướng dẫn dùng np zero python
Hướng dẫn dùng np zero python

NumPy zeros() được sử dụng để tạo một mảng mới gồm các hình dạng và kiểu đã cho chứa đầy các giá trị bằng không. Hàm zeros () nhận ba đối số và ...

Hướng dẫn getcontext prec python
Hướng dẫn getcontext prec python

Dẫn nhậpTrong các bài trước, bạn đã làm quen với khái niệm BIẾN TRONG PYTHON.Ở bài này Kteam sẽ đề cập đến các bạn KIỂU DỮ LIỆU ...

Get key and value array php
Get key and value array php

I want to run a for loop through an array and create anchor elements for each element in the array, where the key is the text part and the value is the URL.How can I do this please?Thank you. asked ...

Hướng dẫn shuffle a list python
Hướng dẫn shuffle a list python

Hàm shuffle() trong Python sắp xếp các item trong list một cách ngẫu nhiên.Nội dung chínhTrả về giá trịChương trình Python ví dụrandom.shuffle() shuffles a list in ...

Hướng dẫn python t-test example
Hướng dẫn python t-test example

In this article, we are going to see how to conduct a two-sample T-test in Python.Nội dung chínhAssumptionsTwo sample T-Test in PythonMethod 1: Using Scipy libraryMethod 2: Two-Sample T-Test with ...

Hướng dẫn php header json
Hướng dẫn php header json

Chuyển array thành json stringArray thành json string$user = [ id => 1, username => admin, ]; echo json_encode($user);Kết quả:Nội dung chínhChuyển array thành json ...

Hướng dẫn dùng atom time trong PHP
Hướng dẫn dùng atom time trong PHP

Đã đăng vào thg 11 16, 2020 10:06 SA 3 phút đọc Vấn đề xử lý ngày tháng cực kì quan trọng khi bạn xử lý với các bài viết và đăng lên website. Ví dụ bạn ...