Chủ đề: tags/tags/Java Interview Questions

Có 470 bài viết

50 câu hỏi phỏng vấn quản lý dự án hàng đầu năm 2022
50 câu hỏi phỏng vấn quản lý dự án hàng đầu năm 2022

Kỹ thuật phầm mềm là gì?1) Các loại kỹ phần mềm quan trọng là gì?Phần mềm hệ thốngPhần mềm ứng dụngPhần mềm nhúngỨng dụng webPhần mềm trí ...

Can be defined as the process where one class acquires the properties of another?
Can be defined as the process where one class acquires the properties of another?

Inheritance is a branch of object-oriented programming that helps you write reusable code. It allows you to extend the content of a class to another class.Other pillars of object-oriented programming ...

Top 100 câu hỏi phỏng vấn được hỏi nhiều nhất năm 2022
Top 100 câu hỏi phỏng vấn được hỏi nhiều nhất năm 2022

Ngày đăng: 29/03/2022 | Không có phản hồiNgày cập nhật: 17/11/2022“Một pháo đài bị đổ vỡ không phải vì nó bị tấn công 10 lần vào nơi được gia cố vững ...

5 câu hỏi hàng đầu để hỏi về một ngày năm 2022
5 câu hỏi hàng đầu để hỏi về một ngày năm 2022

“Lời chào cao hơn mâm cỗ”, vì thế nên từ bé chúng ta đã được dạy cách chào hỏi sao cho lịch sự và phù hợp với người nghe. Cách bạn chào một người ...

100 câu hỏi phỏng vấn kế toán hàng đầu năm 2022
100 câu hỏi phỏng vấn kế toán hàng đầu năm 2022

Kế toán là ngành nghề được đánh giá không chỉ doanh nghiệp nào cũng cần đến mà còn rất nhiều người tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tìm việc làm.Vậy ...

Hướng dẫn algorithm for pascal triangle - thuật toán tam giác pascal
Hướng dẫn algorithm for pascal triangle - thuật toán tam giác pascal

Tam giác Pascal là một mảng hình tam giác gồm các hệ số nhị thức. Viết một hàm lấy giá trị số nguyên n làm đầu vào và in đầu tiên n của tam giác pascal. ...

Hướng dẫn how to download mysql jdbc driver - cách tải xuống trình điều khiển mysql jdbc
Hướng dẫn how to download mysql jdbc driver - cách tải xuống trình điều khiển mysql jdbc

Để đảm bảo tuân thủ các hạn chế cấp phép MySQL, trình điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu Java (JDBC) của MySQL không còn được gói với WHD.WHD. Nếu ...

Hướng dẫn webdriverwait selenium python click - webdriverwait Selenium python nhấp chuột
Hướng dẫn webdriverwait selenium python click - webdriverwait Selenium python nhấp chuột

Sao cùng 1 dòng code nhưng có lúc chạy nó click được có lúc nó lại đứng yên vậy?Test case này lúc nãy tôi vừa mới chạy pass xong mà, sao chưa đầy 1 phút chạy ...

Which of the following methods is called to wait for a signal from another thread
Which of the following methods is called to wait for a signal from another thread

Condition factors out the Object monitor methods (wait, notify and notifyAll) into distinct objects to give the effect of having multiple wait-sets per object, by combining them with the use of ...

Hướng dẫn simple pagination php - phân trang đơn giản php
Hướng dẫn simple pagination php - phân trang đơn giản php

Bình thường trong khi hiển thị nội dung cơ bản, ta vẫn liệt kê tất cả dữ liệu trong CSDL ra. Tuy nhiên trong thực tế nếu có rất nhiều bản ghi trong CSDL thì ...

Hướng dẫn what are the types of variables available in php mcq? - các loại biến có sẵn trong php mcq là gì?
Hướng dẫn what are the types of variables available in php mcq? - các loại biến có sẵn trong php mcq là gì?

Các biến PHP MCQS: Phần này tập trung vào biến trong PHP. Những câu hỏi trắc nghiệm (MCQ) này nên được thực hành để cải thiện các kỹ năng PHP cần thiết ...

Hướng dẫn can you use includes on a string javascript? - bạn có thể sử dụng bao gồm trên một chuỗi javascript không?
Hướng dẫn can you use includes on a string javascript? - bạn có thể sử dụng bao gồm trên một chuỗi javascript không?

Phương thức Blue Whale.includes(blue); // returns false 4 thực hiện tìm kiếm nhạy cảm trường hợp để xác định xem một chuỗi có thể được tìm thấy trong ...

Hướng dẫn what is the correct syntax for array declaration in javascript? - cú pháp đúng để khai báo mảng trong javascript là gì?
Hướng dẫn what is the correct syntax for array declaration in javascript? - cú pháp đúng để khai báo mảng trong javascript là gì?

Chúng tôi đã học được rằng một biến có thể chỉ chứa một giá trị, ví dụ var i = 1, chúng tôi chỉ có thể gán một giá trị theo nghĩa đen cho i. Chúng ta ...

Hướng dẫn java generics cheat sheet - trang tổng hợp java
Hướng dẫn java generics cheat sheet - trang tổng hợp java

Bài đăng này tiếp tục loạt các tờ cheat có thể in một trang của chúng tôi về Java và các công nghệ liên quan mà chúng tôi đã sản xuất gần một năm nay. ...

Hướng dẫn how do you write a loop in python 3? - làm thế nào để bạn viết một vòng lặp trong python 3?
Hướng dẫn how do you write a loop in python 3? - làm thế nào để bạn viết một vòng lặp trong python 3?

Câu lệnh cho Python có khả năng lặp lại các mục của bất kỳ chuỗi nào, chẳng hạn như danh sách hoặc chuỗi.Cú phápfor iterating_var in sequence: ...

Hướng dẫn can i learn javascript if i know java? - tôi có thể học javascript nếu tôi biết java không?
Hướng dẫn can i learn javascript if i know java? - tôi có thể học javascript nếu tôi biết java không?

Tôi mã trong cả Java và JavaScript - về cơ bản chỉ là một ngôn ngữ rưỡi; Java (1 + kịch bản). Quá đơn giản.Không, đó là một trò đùa. Không giống nhau chút ...

Hướng dẫn dùng reseved JavaScript
Hướng dẫn dùng reseved JavaScript

- Từ dành riêng là những từ hệ thống, ta không thể sử dụng chúng để đặt tên cho biến, hàm, đối tượng, ....- Dưới đây là danh sách các từ dành ...

Hướng dẫn format python w3schools - định dạng python w3schools
Hướng dẫn format python w3schools - định dạng python w3schools

Để đảm bảo một chuỗi sẽ hiển thị như mong đợi, chúng ta có thể định dạng kết quả với phương thức >>> first_name = Eric >>> last_name = ...

Hướng dẫn can we convert java code to html? - chúng ta có thể chuyển mã java sang html không?
Hướng dẫn can we convert java code to html? - chúng ta có thể chuyển mã java sang html không?

Chuyển đổi nguồn Java thành HTML Sử dụng công cụ sau để chuyển đổi mã nguồn Java thành HTML! Dán mã nguồn Java của bạn bên dưới: Sao chép mã HTML sau đây ...

Methods for Modifying strings in Java
Methods for Modifying strings in Java

A Brief Summary of the String ClassA Java String contains an immutable sequence of Unicode characters. Unlike C/C++, where string is simply an array of char, A Java String is an object of the class ...

Hướng dẫn html and css questions and answers pdf - câu hỏi và câu trả lời html và css pdf
Hướng dẫn html and css questions and answers pdf - câu hỏi và câu trả lời html và css pdf

Bài viết này bao gồm các câu hỏi HTML và HTML5 thường gặp nhất được hỏi trong các cuộc phỏng vấn.HTML and HTML5 questions asked in interviews.Giới thiệuTrước khi ...

Hướng dẫn what are comments in javascript state its type? - nhận xét ở trạng thái javascript là loại của nó là gì?
Hướng dẫn what are comments in javascript state its type? - nhận xét ở trạng thái javascript là loại của nó là gì?

Nhận xét của JavaScript có thể được sử dụng để giải thích mã JavaScript và để làm cho nó dễ đọc hơn.Nhận xét JavaScript cũng có thể được sử dụng ...

Hướng dẫn pascal triangle coderbyte - byte mã hóa tam giác pascal
Hướng dẫn pascal triangle coderbyte - byte mã hóa tam giác pascal

Các giải pháp cho {{thử thách.title}}{{ challenge.title }}// Your account does not have access to view these user solutions.{{Votelist [user.username]? Votelist [user.username] [phiếu]: ...

Hướng dẫn how do i add files to a list in python? - làm cách nào để thêm tệp vào danh sách trong python?
Hướng dẫn how do i add files to a list in python? - làm cách nào để thêm tệp vào danh sách trong python?

Nói rằng tôi có một danh sách trống with open(names.txt, r) as f: myNames = f.readlines() 0Làm thế nào tôi có thể mở một tệp có tên trên mỗi dòng và đọc ...

Hướng dẫn what are the types of comments in javascript? - các loại bình luận trong javascript là gì?
Hướng dẫn what are the types of comments in javascript? - các loại bình luận trong javascript là gì?

JavaScript Nhận xétLợi thế của bình luận JavaScriptNhận xét một dòng và nhiều dòngCác bình luận của JavaScript là cách có ý nghĩa để gửi tin nhắn. Nó được ...

Hướng dẫn android studio java cheat sheet pdf - android studio java cheat sheet pdf
Hướng dẫn android studio java cheat sheet pdf - android studio java cheat sheet pdf

[PDF] [PDF] Java cho tờ Cheat Android Cheat và tham khảo nhanh [PDF] Java for Android Cheat Sheet and Quick ReferenceJava cho tờ Cheat Android Cheat và Quick Ref phiên bản 1 0 Bản ...

Hướng dẫn javascript object library - thư viện đối tượng javascript
Hướng dẫn javascript object library - thư viện đối tượng javascript

Như các bạn đã biết, Javascript có 5 kiểu dữ liệu get = object.property; object.property = set;7, get = object.property; object.property = set;8, get = ...

Hướng dẫn how to print list inside list python - cách in danh sách bên trong danh sách python
Hướng dẫn how to print list inside list python - cách in danh sách bên trong danh sách python

Cải thiện bài viếtLưu bài viếtIn danh sách trong Python có thể được thực hiện là theo cách sau:list in python can be done is following ways:Sử dụng cho Loop: Traverse ...

Hướng dẫn python and java in same project - python và java trong cùng một dự án
Hướng dẫn python and java in same project - python và java trong cùng một dự án

Tôi cần sử dụng Java và Python trong cùng một dự án, Intellij.Khi tôi thiết lập JDK, mã Java vẫn ổn, nhưng việc nhập gói Python không thành công. Ngược lại, ...

Hướng dẫn how do you split something in javascript? - làm thế nào để bạn chia một cái gì đó trong javascript?
Hướng dẫn how do you split something in javascript? - làm thế nào để bạn chia một cái gì đó trong javascript?

Phương thức 😄😄.split(/(?:)/); // [ ud83d, ude04, ud83d, ude04 ] 😄😄.split(/(?:)/u); // [ 😄, 😄 ] 1 lấy một mẫu và chia 😄😄.split(/(?:)/); // [ ...

Hướng dẫn javascript substring from last occurrence - chuỗi con javascript từ lần xuất hiện cuối cùng
Hướng dẫn javascript substring from last occurrence - chuỗi con javascript từ lần xuất hiện cuối cùng

Ví dụTìm kiếm sự xuất hiện cuối cùng của Hành tinh: Let Text = Xin chào Planet Earth, bạn là một hành tinh tuyệt vời.; Đặt kết quả = text.lastindexof ...

Hướng dẫn what does a php developer make? - nhà phát triển php làm gì?
Hướng dẫn what does a php developer make? - nhà phát triển php làm gì?

Phát triển PHP: Một số người coi đó là một ngôn ngữ phổ biến với một tương lai đầy hứa hẹn, những người khác là một công nghệ lỗi thời mà không ...

Hướng dẫn is mysql connector a driver? - trình kết nối mysql có phải là trình điều khiển không?
Hướng dẫn is mysql connector a driver? - trình kết nối mysql có phải là trình điều khiển không?

MySQL cung cấp trình điều khiển dựa trên tiêu chuẩn cho JDBC, ODBC và .NET cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lựa ...

Hướng dẫn is mysql a database driver? - mysql có phải là trình điều khiển cơ sở dữ liệu không?
Hướng dẫn is mysql a database driver? - mysql có phải là trình điều khiển cơ sở dữ liệu không?

Tải xuống cộng đồng MySQL Đầu nối/j Tính khả dụng chung (GA) phát hànhLưu trữĐầu nối/j 8.0.31 Chọn hệ điều hành: Tải xuống Windows được đề ...

Hướng dẫn dùng boolean. JavaScript
Hướng dẫn dùng boolean. JavaScript

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về number và boolean trong JavaScript. Bạn sẽ rất hay làm việc với các dữ liệu số và logic, vì thế đây là bài học không thể ...

Hướng dẫn javascript technical interview questions - câu hỏi phỏng vấn kỹ thuật javascript
Hướng dẫn javascript technical interview questions - câu hỏi phỏng vấn kỹ thuật javascript

Hôm nay, Google và Facebook sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng web phức tạp, giống như máy tính để bàn. Với sự ra mắt của Node.js, nó cũng đã trở ...

Hướng dẫn what is appearance in wordpress - giao diện trong wordpress là gì
Hướng dẫn what is appearance in wordpress - giao diện trong wordpress là gì

Cảnh báo: Cảnh báo: WordPress 5.9 là phiên bản cuối cùng với màn hình này có sẵn. Trong các menu quản lý WordPress 6.0 và sau đó được thực hiện thông qua khối ...

Hướng dẫn push javascript - đẩy javascript
Hướng dẫn push javascript - đẩy javascript

Định nghĩa hàm push() trong JavaScriptCú pháp hàm push() trong JavaScript Gán giá trị cho mảngLàm thế nào để thêm một mảng vào mảng khác?Sử dụng hàm push() với ...

Hướng dẫn mongodb java find document - java mongodb tìm tài liệu
Hướng dẫn mongodb java find document - java mongodb tìm tài liệu

Code ví dụ Java MongoDB – Search, Select, Find document(Xem lại: Hướng dẫn MongoDB)Cài đặt MongoDB JDBC DriverNếu bạn sử dụng maven thì thêm dependency ...

Hướng dẫn preview css in browser - xem trước css trong trình duyệt
Hướng dẫn preview css in browser - xem trước css trong trình duyệt

CSS là ngôn ngữ chúng tôi sử dụng để tạo kiểu cho một tài liệu HTML.CSS mô tả cách hiển thị các phần tử HTML.Hướng dẫn này sẽ dạy bạn CSS từ cơ bản ...