Top 16 tham luận về thanh niên khởi nghiệp 2022 | Whitney Zayyan

Top 1: Thành phố Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 133 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tổ chức hành chính và chính quyền. Quy hoạch và kết cấu đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ và chính quyền. Trung tâm văn hóa, giải trí. Về danh hiệu Hòn ngọc viễn Đông thời Pháp thuộc. Các điểm cực của thành phố Hồ Chí Minh: "Sài Gòn" đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Sài Gòn (định hướng).. Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố trực thuộc trung ương. Biểu trưng. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao, Trụ sở Ủy ban nhân dân T
Khớp với kết quả tìm kiếm: Contents move to sidebar hide Đầu 1 Tên gọi 2 Lịch sử Hiện/ẩn mục Lịch sử 2.1 Thời kỳ hoang sơ 2.2 Khai phá 2.3 Thời kỳ thuộc Pháp 2.3.1 Về danh hiệu Hòn ngọc viễn Đông thời Pháp thuộc 2.4 Đô thành Sài Gòn 2.5 Thành phố Hồ Chí Minh 3 Địa lý Hiện/ẩn mục Địa lý 3.1 Vị trí địa lý 3.1.1 Các điểm cực của thành ... ...

Top 2: Nhật Bản – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 95 lượt đánh giá
Tóm tắt: Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch sử[sửa |. sửa mã nguồn]. Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]. Phân cấp hành chính[sửa |. sửa mã nguồn]. Chính trị[sửa | sửa mã nguồn]. Kinh tế[sửa |. sửa mã nguồn]. Khoa học và công nghệ[sửa | sửa mã. nguồn]. Giáo dục[sửa |. sửa mã nguồn]. Y. tế[sửa | sửa mã nguồn]. Quốc phòng[sửa | sửa mã nguồn]. Nhân. khẩu[sửa | sửa mã nguồn]. Văn hóa[sửa |. sửa mã nguồn]. Di sản văn hóa UNESCO[sửa | sửa mã. nguồn]. Văn. học[sửa | sửa mã nguồn]. Ẩm thực[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngày lễ[sửa |. sửa mã nguồn]. Hình ảnh các danh lam thắng cảnh[sửa |. sửa mã nguồn]. Thể thao[sửa |. sửa mã nguồn]. Đối ngoại và quốc phòng[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem. thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Ghi. chú[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Thời tiền sử[sửa |. sửa mã nguồn]. Thời phong. kiến[sửa | sửa mã nguồn]. Thời hiện. đại[sửa | sửa mã nguồn]. Khí hậu[sửa | sửa mã nguồn]. Sự đa dạng sinh học[sửa | sửa mã. nguồn]. Môi trường[sửa |. sửa mã nguồn]. Lịch sử kinh tế Nhật. Bản[sửa | sửa mã nguồn]. Các lĩnh vực then. chốt[sửa | sửa mã nguồn]. Giao thông[sửa | sửa mã nguồn]. Năng. lượng[sửa | sửa mã nguồn]. Ngôn ngữ[sửa | sửa mã nguồn]. Tôn giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Xã. hội[sửa | sửa mã nguồn]. Vấn đề Tự sát[sửa |. sửa mã nguồn]. Lão hóa dân. số[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Contents move to sidebar hide Đầu 1 Từ nguyên 2 Lịch sử Hiện/ẩn mục Lịch sử 2.1 Thời tiền sử 2.2 Thời phong kiến 2.3 Thời hiện đại 3 Địa lý Hiện/ẩn mục Địa lý 3.1 Khí hậu 3.2 Sự đa dạng sinh học 3.3 Môi trường 4 Phân cấp hành chính 5 Chính trị 6 Kinh tế Hiện/ẩn mục Kinh tế 6.1 Lịch sử kinh tế Nhật Bản ... ...

Top 3: Tử Cấm Thành – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 109 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tên gọi[sửa | sửa mã. nguồn]. Lịch sử[sửa |. sửa mã nguồn]. Kết. cấu[sửa | sửa mã nguồn]. Kiến trúc[sửa | sửa mã nguồn]. Bộ sưu. tập[sửa | sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng[sửa | sửa mã nguồn]. Xem. thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Thời Minh[sửa |. sửa mã nguồn]. Thời. Thanh[sửa | sửa mã nguồn]. Cận và hiện đại[sửa | sửa mã. nguồn]. Thành trì[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngoại. triều[sửa | sửa mã nguồn]. Nội. Đình[sửa | sửa mã nguồn]. Tôn. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Vòng. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Biểu trưng[sửa | sửa mã nguồn]. Tường thành[sửa |. sửa mã nguồn]. Cổng thành[sửa | sửa mã nguồn]. Trục trung. tâm[sửa | sửa mã nguồn]. Trục phía đông[sửa | sửa mã. nguồn]. Trục phía tây[sửa |. sửa mã nguồn]. Trục trung. tâm[sửa | sửa mã nguồn]. Trục phía tây[sửa | sửa mã nguồn]. Đông Lục Cung và Tây Lục Cung[sửa |. sửa mã nguồn]. Từ Ninh Cung và Thọ Khang. Cung[sửa | sửa mã nguồn]. Chế độ gác cổng[sửa |. sửa mã nguồn]. Quảng trường Thái Hòa Môn[sửa | sửa mã nguồn]. Tiền Tam. Điện[sửa | sửa mã nguồn]. Quảng trường Càn Thanh Môn[sửa | sửa mã nguồn]. Hậu Tam Cung[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngự Hoa. Viên[sửa | sửa mã nguồn]. Dưỡng Tâm Điện[sửa | sửa mã. nguồn]. Khu vực Trọng Hoa. Cung[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đến thời Thanh, vào ban đêm, tất cả bốn cổng thành đều sẽ được khóa lại, chìa khóa sẽ do Hộ quân giáo đưa đến cho Ti thược trưởng của Cảnh Vận Môn bảo quản, ngày hôm sau sẽ đưa trở về. Chế độ "truyền chuông đồng" cũng được thay thế … ...

Top 4: Thanh Hóa – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 83 lượt đánh giá
Tóm tắt: Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch sử[sửa |. sửa mã nguồn]. Hành chính[sửa | sửa mã nguồn]. Kinh tế[sửa | sửa mã nguồn]. Xã. hội[sửa | sửa mã nguồn]. Văn. hóa[sửa | sửa mã nguồn]. Thể thao[sửa |. sửa mã nguồn]. Du lịch[sửa |. sửa mã nguồn]. Giao thông[sửa |. sửa mã nguồn]. Địa phương kết nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]. Danh. nhân[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Vị trí địa lý[sửa | sửa mã nguồn]. Địa hình, địa mạo[sửa | sửa mã. nguồn] Tài nguyên thiên. nhiên[sửa | sửa mã nguồn]. Thời Bắc thuộc[sửa |. sửa mã nguồn]. Thời kỳ tự chủ[sửa | sửa mã nguồn]. Thời kỳ hiện đại (sau năm 1945 đến nay)[sửa |. sửa mã nguồn]. Công. nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]. Nông nghiệp[sửa |. sửa mã nguồn]. Lâm. nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]. Ngư nghiệp[sửa |. sửa mã nguồn]. Dịch vụ[sửa |. sửa mã nguồn]. Chính trị[sửa | sửa mã. nguồn]. Giáo. dục[sửa | sửa mã nguồn]. Dân cư[sửa | sửa mã nguồn]. Phương ngữ[sửa | sửa mã nguồn]. Văn hóa, văn nghệ dân gian[sửa |. sửa mã nguồn]. Văn nghệ đương đại[sửa |. sửa mã nguồn]. Ẩm thực - Đặc sản[sửa |. sửa mã nguồn]. Lộ trình các tuyến xe. buýt[sửa | sửa mã nguồn]. Tỉnh Quảng Nam. (Việt Nam)[sửa | sửa mã. nguồn]. Tỉnh Houaphan (Hủa Phăn). (Lào)[sửa | sửa mã nguồn] Thời phong. kiến[sửa | sửa mã nguồn]. Sau thời phong kiến[sửa |. sửa mã nguồn]. Nghệ sĩ[sửa | sửa mã nguồn]. Các điểm cực của tỉnh Thanh. Hóa:[sửa | sửa mã nguồn]. Ngân. hàng[sửa | sửa mã nguồn]. Thương mại dịch vụ[sửa | sửa mã nguồn]. Danh sách ẩm thực[sửa | sửa mã. nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các đặc sản, ẩm thực địa phương ở Thanh Hóa như: hải sản, hải sản khô, bánh nhãn Hồi Xuân, bánh lá Hà Lai, bưởi đỏ Luận Văn, rượu cần Bá Thước, hến làng Giàng, ốc mút Thanh Hóa, bánh đa nướng làng Chòm, sâu măng Mường Lát, phi Cầu Sài, chả tôm Sầm Sơn, tương làng Ái, thịt trâu lá lồm, mận Mường ... ...

Top 5: Bóng đá – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 91 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bóng đá và truyền thông Bóng đá trong văn hóa đại chúng. Các loại hình bóng đá khác. Cầu thủ, trang phục và trọng. tài. Trạng thái bóng trên sân. Các hình thức chơi bóng. Cách mạng về chiến thuật . Bóng đáCầu thủ tấn công số 10 (đội áo đỏ) cố gắng sút bóng vượt qua thủ môn của đội đối phương (đội áo trắng), giữa cột dọc khung thành và bên dưới xà ngang để. ghi bàn.. Cơ quan quản lý cao nhấtFIFA. Biệt danhMôn thể thao vua[1]Trò chơi đẹp. Thi đấu lần đầuGiữa thế kỷ 19 ở Anh[2
Khớp với kết quả tìm kiếm: Contents move to sidebar hide Đầu 1 Tổng quan 2 Lịch sử 3 Luật thi đấu Hiện/ẩn mục Luật thi đấu 3.1 Cầu thủ, trang phục và trọng tài 3.2 Sân thi đấu 3.3 Thời gian thi đấu 3.4 Trạng thái bóng trên sân 3.5 Phạm lỗi 4 Cầu thủ và trận đấu Hiện/ẩn mục Cầu thủ và trận đấu 4.1 Các hình thức chơi bóng 4.2 Môi ... ...

Top 6: Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 85 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong văn viết tiếng nước ngoài . Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt NamQuốc kỳ Quốc huy. Tiêu ngữ: "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" Quốc ca: "Tiến quân ca". Vị trí của Việt Nam (lục)ở ASEAN (lục)  –  [Chú giải]. Tổng quanThủ đôHà. Nội21°2′B 105°51′Đ / 21,033°B 105,85°Đ. Thành phố lớn nhấtThành phố Hồ Chí Minh10°48′B. 106°39′Đ / 10,8°B 106,65°Đ. Ngôn ngữ quốc gia[a]Tiếng Việt. Sắc tộc (2019) 85.32% Việt 14.68%. Khác[
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhà nước trong lịch sử Việt Nam có những quốc hiệu khác nhau như Xích Quỷ, Văn Lang, Đại Việt, Đại Nam hay Việt Nam.Chữ Việt Nam (越南) được cho là việc đổi ngược lại của quốc hiệu Nam Việt (南越) từ trước Công nguyên. Chữ "Việt" 越 đặt ở đầu biểu thị đất Việt Thường, cương vực cũ của ... ...

Top 7: Vladimir Ilyich Lenin – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 101 lượt đánh giá
Tóm tắt: Những câu nói nổi tiếng. Sau Cách mạng Tháng Hai (1917). Sau cuộc nổi dậy của công nhân. Thành lập chính phủ mới. Vụ ám sát Lenin và phản ứng của chính phủ. Xây dựng nước Nga Xô viết. Đấu tranh chống chủ nghĩa bài Do Thái. Tượng đài,. tên địa danh và thành phố. Những tác phẩm chọn lọc "Lenin" đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Lenin (định hướng).Không nên nhầm lẫn với Lê Ninh.. Vladimir Ilyich LeninВладимир Ильич ЛенинLenin vào năm 1920. Chức vụChủ tịch Hội đồng Nhân dân Liên XôNh
Khớp với kết quả tìm kiếm: Vladimir Ilyich Lenin (tiếng Nga: Влади́мир Ильи́ч Ле́нин, phiên âm tiếng Việt: Vla-đi-mia I-lích Lê-nin, tên khai sinh là Vladimir Ilyich Ulyanov (tiếng Nga: Влади́мир Ильи́ч Улья́нов), thường được gọi với tên V. I. Lenin hay N. Lenin, có các bí danh: V.Ilin, K.Tulin, Karpov...; 22 tháng 4 [lịch cũ 10 tháng 4] năm ... ...

Top 8: Chiến tranh Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 119 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mục tiêu của các bên trong Chiến tranh Việt Nam. Những di sản của Chiến tranh Đông Dương. Phong trào phản chiến. Việt Nam và Mỹ sau cuộc chiến. Các nhân tố trong cuộc chiến. Vũ khí sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam trong văn hoá đại chúng. Chính sách chống Chủ nghĩa Cộng sản của Mỹ. Mỹ can dự vào Chiến tranh Đông Dương (1945–1954). Việt Nam tạm thời chia thành hai vùng tập kết quân sự. Việt Nam Cộng hòa cự tuyệt Tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam. Tình hình tại miền Bắc. Tình hình tại miền Nam. Chiến trường miền Nam. Khủng hoảng chính trị tại miền Nam. Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam. Chiến tranh không quân tại miền Bắc Việt Nam. Các chiến dịch Tìm-diệt tại miền Nam Việt Nam. Đấu tranh ngoại giao và tiếp xúc bí mật. Việt Nam hóa chiến tranh. Chiến dịch Lam Sơn 719. Chiến dịch Xuân-Hè 1972. Chiến dịch Linebacker II. Hiệp định Paris bị vi phạm. Cuộc tấn công cuối cùng. Phản đối chính phủ Mỹ. Phản đối Việt Nam Cộng hòa. Bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Sự ủng hộ của người dân. Tinh thần độc lập dân tộc. Tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Chiến lược chiến tranh nhân dân. Tâm lý phản chiến của nhân dân và quân nhân Mỹ. Các nhà lãnh đạo của hai bên. Những người cộng sản ở miền Nam. Giai đoạn 1954 - 1956. Giai đoạn 1956 - 1959.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Contents move to sidebar hide Đầu 1 Tên gọi 2 Mục tiêu của các bên trong Chiến tranh Việt Nam Hiện/ẩn mục Mục tiêu của các bên trong Chiến tranh Việt Nam 2.1 Mục tiêu 2.2 Mốc thời gian 3 Những di sản của Chiến tranh Đông Dương Hiện/ẩn mục Những di sản của Chiến tranh Đông Dương 3.1 Chính sách chống Chủ nghĩa Cộng ... ...

Top 9: Mại dâm – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 89 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong văn hóa và xã hội[sửa | sửa mã nguồn]. Những ngộ nhận về mại dâm[sửa |. sửa mã nguồn]. Tác. hại[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch. sử[sửa | sửa mã nguồn]. Pháp luật[sửa | sửa mã nguồn]. Mãi dâm hay mại. dâm[sửa | sửa mã nguồn]. Mại dâm theo giới. tính[sửa | sửa mã nguồn]. Mại dâm ngày nay trên thế giới[sửa |. sửa mã nguồn]. Hợp pháp hóa mại dâm và các hệ lụy[sửa |. sửa mã nguồn]. Mô hình Thụy Điển về phòng chống mại. dâm[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Đọc. thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Công ước Liên hiệp quốc về chống mại. dâm[sửa | sửa mã nguồn]. Mại dâm và tâm lý xã hội[sửa |. sửa mã nguồn]. Mại dâm trong các tôn. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Tác. hại về sức khỏe[sửa | sửa mã nguồn]. Tổn thương tinh thần[sửa |. sửa mã nguồn]. Tác hại về xã hội[sửa | sửa mã. nguồn]. Thời cổ. đại[sửa | sửa mã nguồn]. Trung cổ[sửa |. sửa mã nguồn]. Thời bắt đầu công nghiệp. hóa[sửa | sửa mã nguồn]. Thế kỷ XX[sửa |. sửa mã nguồn]. Mại dâm. nữ[sửa | sửa mã nguồn]. Mại dâm. nam[sửa | sửa mã nguồn]. Châu Âu[sửa | sửa mã nguồn]. Hoa Kỳ[sửa |. sửa mã nguồn]. Châu Á[sửa |. sửa mã nguồn]. Các nước thế giới thứ ba[sửa |. sửa mã nguồn]. Một số hình thức mại dâm. chính[sửa | sửa mã nguồn]. Đức[sửa |. sửa mã nguồn]. Úc[sửa |. sửa mã nguồn]. Hà. Lan[sửa | sửa mã nguồn]. Thái Lan[sửa |. sửa mã nguồn]. Bangladesh[sửa |. sửa mã nguồn]. Các nước Trung-Nam Mỹ[sửa | sửa mã. nguồn]. Tổng. kết[sửa | sửa mã nguồn]. Phật giáo[sửa |. sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Mại dâm, hay mua bán dâm, là hoạt động dùng các dịch vụ tình dục ngoài hôn nhân giữa người mua dâm và người bán dâm (gái mại dâm/mại dâm nam) để trao đổi lấy tiền bạc, vật chất hoặc một số quyền lợi và ưu đãi nào đó.. Nhà chứa là các … ...

Top 10: Đinh La Thăng – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: Xuất thân và giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]. Sự nghiệp chính trị cho đến khi bị khởi tố, bắt. giam[sửa | sửa mã nguồn]. Bị khởi tố và xét. xử[sửa | sửa mã nguồn]. Điều tra và Kỷ. luật[sửa | sửa mã nguồn]. Gia đình[sửa |. sửa mã nguồn]. Tài sản[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa |. sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải[sửa |. sửa mã nguồn]. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh [sửa | sửa mã nguồn]. Đại biểu Quốc hội Việt. Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Trách nhiệm khi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. PetroVietnam[sửa | sửa mã. nguồn] Khởi tố vụ án liên quan dự án Ethanol Phú Thọ[sửa |. sửa mã nguồn]. Khóa XI tỉnh Gia Lai[sửa | sửa mã. nguồn]. Khóa XIII tỉnh Thanh Hóa[sửa | sửa mã nguồn]. Khóa XIV[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem xét kỷ luật[sửa | sửa mã nguồn]. Đề nghị xử theo pháp. luật[sửa | sửa mã nguồn]. Bị khởi tố và bắt tạm giam[sửa | sửa mã nguồn]. Phiên tòa sơ thẩm thứ. nhất[sửa | sửa mã nguồn]. Phiên tòa sơ thẩm thứ hai[sửa |. sửa mã nguồn]. Phiên tòa phúc. thẩm[sửa | sửa mã nguồn]. Khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt. Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Trách nhiệm những người liên quan[sửa |. sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đinh La Thăng (sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960) là một chính khách Việt Nam và tiến sĩ kinh tế. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (2011-2016), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2008-2011), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2005-2008), Chủ tịch ... ...

Top 11: tham luận đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp - 123doc

Tác giả: 123docz.net - Nhận 233 lượt đánh giá
Tóm tắt: . THAM LUẬN về đề tài PHONG TRÀO BỐN ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN LẬP THÂN LẬP NGHIỆP Bài giảng chu de 5: thanh nien lap nghiep lap than . Chủ Đề tháng 3. Thanh Niên với vấn đề Lập Nghiệp . Thanh niên với vấn đề lập. nghiệp THANH NIEN VOI VAN DE LAP NGHIEP THANH NIEN VOI VAN DE LAP NGHIEP(T2) bao cao tham luan nu CBGV voi cuoc van dong "moi thay co...tu sang tao Ban tham luan Nu CBCNV voi cuoc van dong "Moi thay giao co giao ...tu sang tao" Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn tổ chức diến đàn thanh niên với Đảng ĐẢng với thanh niên . KY NANG DONG CAM VA CHIA SE VOI THANH NIEN . BẢN THAM LUẬN SINH VIÊN với HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn. thành phố Hà Nội . Hoạt động ngoài giờ: Thanh niên với hòa bình hợp tác hữu nghị Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, công. nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thời cơ, thách thức đối với thanh niên hiện nay bài thi "đoàn với thanh niên..." .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm kiếm tham luận đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp , tham luan dong hanh voi thanh nien lap than lap nghiep tại 123doc - Thư viện trực tuyến ...Tìm kiếm tham luận đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp , tham luan dong hanh voi thanh nien lap than lap nghiep tại 123doc - Thư viện trực tuyến ... ...

Top 12: Bản tham luận đại hội về khởi nghiệp và sáng tạo - Tài liệu text

Tác giả: text.123docz.net - Nhận 180 lượt đánh giá
Tóm tắt: BẢN THAM LUẬNTHÚC ĐẨY Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP Ở SINHVIÊN KHOA LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG –TRƯỜNG ĐH KHXH&NV-ĐHQGHNKính thưa đoàn chủ tịch, thưa toàn thể Đại hội!Hôm nay, thay mặt cho 53 đoàn viên chi đoàn K61-QTVP khoaLTH&QTVP- Trường ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN, tôi xin phép được báo cáotham luận về chủ đề: “Thúc đẩy ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viênkhoa LTH&QTVP”.Kính thưa Đại hội!Mục đích cuối cùng của tất. cả các bạn sinh viên nói chung và sinh viêntrường ta
Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, sáng tạo còn là tiền đề quan trọng của các ý tưởng khởi nghiệp. Hiện nay, cụm từ “Khởi nghiệp- Start up” đã không còn quá xa lạ đối với sinh viên nữa.Ngoài ra, sáng tạo còn là tiền đề quan trọng của các ý tưởng khởi nghiệp. Hiện nay, cụm từ “Khởi nghiệp- Start up” đã không còn quá xa lạ đối với sinh viên nữa. ...

Top 13: Đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ ...

Tác giả: tienphong.vn - Nhận 206 lượt đánh giá
Tóm tắt: TPO - Chủ đề “Đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng xã hội” là 1 trong 3 diễn đàn trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra chiều ngày 15/8. Diễn đàn đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận sôi nổi từ các đại biểu tham gia. Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các đại biểu hứng khởi khi thảo luận tại diễn đàn “Đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 8, 2022 · Diễn đàn đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận sôi nổi từ các đại biểu tham gia. Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà ...15 thg 8, 2022 · Diễn đàn đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận sôi nổi từ các đại biểu tham gia. Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà ... ...

Top 14: Tiếp tục sứ mệnh Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tại Đại hội Đoàn ...

Tác giả: bssc.vn - Nhận 131 lượt đánh giá
Tóm tắt: ĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ LÀM GÌ TRONG “LÀN SÓNG” KHỞI NGHIỆP MỚI CỦA VIỆT NAM? ĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ LÀM GÌ TRONG “LÀN SÓNG” KHỞI NGHIỆP MỚI CỦA VIỆT NAM?HomeĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ LÀM GÌ TRONG “LÀN SÓNG” KHỞI NGHIỆP MỚI CỦA VIỆT NAM?Sáng ngày 12/11, Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) đã có bài tham luận mang chủ đề: “Đoàn Thanh niên Thành phố làm gì trong “làn sóng” khởi nghiệp mới của Việt. Nam?” tại Đại hội Đoàn Thanh niên Thành phố lần thứ
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) đã có bài tham luận mang chủ đề: "Đoàn Thanh niên ... nhất là khi định hình về một Việt Nam – quốc gia khởi nghiệp.... Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) đã có bài tham luận mang chủ đề: "Đoàn Thanh niên ... nhất là khi định hình về một Việt Nam – quốc gia khởi nghiệp. ...

Top 15: Tham luận về thanh niên khởi nghiệp - thatim.com

Tác giả: thatim.com - Nhận 111 lượt đánh giá
Tóm tắt: Truyền cảm hứng tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp là sứ mệnh của tổ chức Đoàn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn: "Tổ chức Đoàn xác định việc đồng hành với thanh niên trong tìm kiếm việc làm, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sẽ luôn là nhiệm. vụ quan trọng đối với Đảng, đất nước và thanh niên Việt Nam"Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ trước thềm kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn
Khớp với kết quả tìm kiếm: Năm 2021 vừa qua được Trung ương Đoàn lựa chọn là năm "Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", anh có thể phân tích thêm về chủ đề mang tính hiệu triệu, hướng đến ...Năm 2021 vừa qua được Trung ương Đoàn lựa chọn là năm "Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", anh có thể phân tích thêm về chủ đề mang tính hiệu triệu, hướng đến ... ...

Top 16: Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Tác giả: tuyenquang.dcs.vn - Nhận 162 lượt đánh giá
Tóm tắt: Xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ, “tiếp lửa” cho đoàn viên, thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp.Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ tiêu thụ 2,5 tấn dưa lưới cho thanh niên làm kinh tế. Nguồn ảnh: doanthanhnien.vnBan Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chứ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 8, 2021 · Tổ chức các buổi tham quan, học tập kinh nghiệm cho đoàn viên thanh niên tại các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, doanh nghiệp trẻ khởi ...26 thg 8, 2021 · Tổ chức các buổi tham quan, học tập kinh nghiệm cho đoàn viên thanh niên tại các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, doanh nghiệp trẻ khởi ... ...