Thể loại
Tất cả

vdanang.com

Genz

5126

5126

8

Cho hệ phương trình ax 3y=4 và x by=2

Cho hệ phương trình :( 2x ay = - 4 ax - 3y = 5 right.. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi

Câu 8147 Vận dụng

Cho hệ phương trình :$\left\{ \begin{array}{l}2x ay = - 4\ax - 3y = 5\end{array} \right.$. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}ax by = c\a'x b'y = c'\end{array} \right.$ có nghiệm duy nhất khi $\dfrac{a}{{a'}} \ne \dfrac{b}{{b'}}$ với $a',b' \ne 0.$

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số --- Xem chi tiết

...

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Cho hệ phương trình ax 3y=4 và x by=2

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Các câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình:

Cho hệ phương trình ax 3y=4 và x by=2

a) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất, vô số nghiệm?

Cho hệ phương trình {ax 3y=4.{x by=-2 Với giá trị nào của a và b thì hệ phương trình có nghiệm(-1;2)

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web