100 cổ phiếu hàng đầu trong s&p 500 năm 2022 | Williamson Fredrick

Việc đọc – hiểu Bảng giá chứng khoán được xem như bài học vỡ lòng đối với bất cứ nhà đầu tư nào khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Khi bạn muốn thực hiện một giao dịch (mua/bán cổ phiếu trên sàn) thì cần phải biết các thao tác trên bảng điện tử đang hiển thị.

Bảng giá chứng khoán thể hiện các thông tin liên quan đến thông tin và giao dịch của các cổ phiếu trên thị trường, vì vậy nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư khi muốn ra quyết định

THÔNG TIN CHUNG

Hiện nay, ở Việt Nam có 2 Sở giao dịch chứng khoán chính thức: HNX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh). Mỗi Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) đều có một bảng giá riêng cũng như các công ty chứng khoán cũng có 1 bảng giá riêng để phục vụ khách hàng của mình (nguồn dữ liệu được lấy từ 2 Sở Giao dịch và Trung tâm lưu ký). Các bảng giá này chỉ khác nhau về mặt giao diện, còn về cơ bản là hoàn toàn giống nhau.

Ngoài ra trên thị trường chứng khoán còn có sàn UPCOM (Unlisted Public Company Market) là sàn giao dịch “trung chuyển”, được thiết lập với mục đích khuyến khích các công ty chưa niêm yết tham gia vào thị trường chứng khoán.

Bảng giá sàn HOSE. Tham khảo tại đây
Bảng giá sàn HNX. Tham khảo tại đây

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư cách đọc bảng giá chứng khoán qua Bảng giá trực tuyến của VNDIRECT

100 cổ phiếu hàng đầu trong s&p 500 năm 2022

CÁC THUẬT NGỮ VÀ KÝ HIỆU

1. Mã chứng khoán (Mã CK)

Là danh sách các mã chứng khoán giao dịch (được sắp xếp theo thứ tự từ A – Z). Mỗi công ty niêm yết trên sàn đều được Ủy ban Chứng khoán NN (UBCKNN) cấp cho 1 mã riêng, và thường là tên viết tắt của công ty đó.

Tìm kiếm các mã tại đây

Ví dụ: CTCP Sữa Việt Nam có mã là VNM (Vinamilk); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có mã là BID (BIDV).

2. Giá tham chiếu (TC) hay Giá đóng cửa gần nhất – Giá vàng

Là mức giá đóng cửa tại phiên giao dịch gần nhất trước đó (trừ các trường hợp đặc biệt). Giá tham chiếu được lấy làm cơ sở để tính toán Giá trần và Giá sàn. Do Giá tham chiếu vào màu vàng nên hay được gọi là Giá vàng. Riêng sàn UPCOM, Giá tham chiếu được tính bằng Giá bình quân của phiên giao dịch gần nhất.

3. Giá trần (Trần) hay Giá tím

Mức giá cao nhất hay mức giá kịch trần mà bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch. Mức giá này được thể hiện bằng màu tím.

 • Sàn HOSE, Giá trần là mức giá tăng +7% so với Giá tham chiếu;
 • Sàn HNX, Giá trần là mức giá tăng +10% so với Giá tham chiếu;
 • Sàn UPCOM sẽ là mức tăng +15% so với Giá bình quân phiên giao dịch liền trước.

4. Giá sàn (Sàn) hay Giá xanh lam

Mức giá thấp nhất hay mức giá kịch sàn mà bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch. Mức giá này được thể hiện bằng màu xanh lam.

 • Sàn HOSE, Giá sàn là mức giá giảm -7% so với Giá tham chiếu;
 • Sàn HNX, Giá sàn là mức giá giảm -10% so với Giá tham chiếu;
 • Sàn UPCOM sẽ là mức giảm -15% so với Giá bình quân phiên giao dịch liền trước.

5. Giá xanh

Là giá cao hơn giá tham chiếu nhưng không phải giá trần.

6. Giá đỏ

Là giá thấp hơn giá tham chiếu nhưng không phải giá sàn.

7. Tổng khối lượng khớp (Tổng KL)

Là tổng khối lượng cổ phiếu được giao dịch trong một ngày giao dịch. Cột này cho bạn biết được tính thanh khoản của cổ phiếu.

8. Bên mua

Mỗi bảng giá đều có 3 cột chờ mua. Mỗi cột bao gồm Giá mua và Khối lượng (KL) mua được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Hệ thống hiển thị 03 mức giá đặt mua tốt nhất (giá đặt mua cao nhất so với các lệnh đặt khác) và khối lượng đặt mua tương ứng.

 • Cột “Giá 1” và “KL 1”: Biểu thị mức giá đặt mua cao nhất hiện tại và khối lượng đặt mua tương ứng.
 • Cột “Giá 2” và “KL 2”: Biểu thị mức giá đặt mua cao thứ hai hiện tại và khối lượng đặt mua tương ứng. Lệnh đặt mua ở Giá 2 có độ ưu tiên chỉ sau lệnh đặt mua ở mức Giá 1.
 • Tương tự, cột “Giá 3” và “ KL 3” là lệnh đặt mua có mức độ ưu tiên sau lệnh đặt mua ở mức Giá 2.

Ví dụ như trong ảnh: Giá khớp lệnh của cổ phiếu CTG đang làm 22.30 vậy nên những người mua ở mức giá 1 là 22.20 sẽ phải chờ thêm xem bên bán có ai đặt bán xuống mức 22.20 để chờ khớp.

9. Bên bán

Mỗi bảng giá đều có 3 cột chờ bán. Mỗi cột bao gồm Giá bán và Khối lượng (KL) bán được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Hệ thống hiển thị 03 mức giá đặt bán tốt nhất (giá đặt bán thấp nhất so với các lệnh đặt khác) và khối lượng đặt bán tương ứng.

 • Cột “Giá 1” và “KL 1”: Biểu thị mức giá chào bán thấp nhất hiện tại và khối lượng chào bán tương ứng.
 • Cột “Giá 2” và “KL 2”: Biểu thị mức giá chào bán cao thứ hai hiện tại và khối lượng chào bán tương ứng. Lệnh chào bán ở Giá 2 có độ ưu tiên chỉ sau lệnh chào bán ở mức Giá 1.
 • Tương tự, cột “Giá 3” và “ KL 3” là lệnh chào bán có mức độ ưu tiên sau lệnh chào bán ở mức Giá 2.

Ví dụ như trong ảnh: Giá khớp lệnh của cổ phiếu BID đang là 31.90 vậy nên những người bán ở mức giá 1 là 31.95 sẽ phải chờ thêm xem bên mua có ai đặt mua lên mức 31.95 để chờ khớp.

10. Khớp lệnh

Là việc bên mua chấp nhận mua mức giá bên bán đang treo bán (Không cần xếp lệnh lệnh chờ mua mà mua trực tiếp vào lệnh đang treo bán) hoặc bên bán chấp nhận bán thẳng vào mức giá mà người bên mua đang chờ mua (không cần treo bán mà để lệnh được khớp luôn).

Ở cột này gồm 3 yếu tố:

 • Cột “Giá”: Mức giá khớp trong phiên hoặc cuối ngày.
 • Cột “KL” (Khối lượng thực hiện hay Khối lượng khớp): Khối lượng cổ phiếu khớp tương ứng với mức giá khớp.
 • Cột “+/-“ (Tăng/Giảm giá): là mức thay đổi giá sao với Giá tham chiếu.

11. Giá cao nhất (Cao)

Là giá khớp ở mốc cao nhất trong phiên (chưa chắc đã phải là giá trần).

12. Giá thấp nhất (Thấp)

Là giá khớp ở mốc thấp nhất trong phiên (chưa chắc đã phải là giá sàn).

13. Giá trung bình (Trung bình)

Được tính bằng trung bình cộng của Giá cao nhất với Giá thấp nhất.

14. Cột Dư mua / Dư bán

Tại phiên Khớp lệnh liên tục: Dư mua / Dư bán biểu thị khối lượng cổ phiếu đang chờ khớp.

Kết thúc ngày giao dịch: Cột “Dư mua / Dư bán” biểu thị khối lượng cổ phiếu không được thực hiện trong ngày giao dịch.

15. Khối lượng Nhà đầu tư nước ngoài mua/bán (ĐTNN Mua/Bán)

Là khối lượng cổ phiếu được giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài trong ngày giao dịch (gồm 2 cột Mua và Bán)

 • Cột “Mua”: Số lượng cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài đặt mua.
 • Cột “Bán”: Số lượng cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài đặt bán.

16. Các chỉ số thị trường (ở hàng trên cùng)

100 cổ phiếu hàng đầu trong s&p 500 năm 2022

Chỉ số VN-Index: là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại Sở GDCK Hồ Chí Minh (HOSE)

Chỉ số VN30-Index: là chỉ số giá của 30 công ty niêm yết trên sàn HOSE có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu, đáp ứng được tiêu chí sàng lọc

Chỉ số VNX AllShare: là chỉ số chung thể hiện sự biến động giá của tất cả cổ phiếu đang niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở GDCK Hà Nội (HNX).

Chỉ số HNX-Index: chỉ số được tính toán dựa trên biến động giá cả tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội (HNX)

Chỉ số HNX30-Index: là chỉ số giá của 30 công ty niêm yết trên sàn HNX có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu, đáp ứng được tiêu chí sàng lọc

Chỉ số UPCOM: là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá của tất cả cổ phiếu đang niêm yết trên sàn UPCOM

Ví dụ minh họa:

 • Đối với chỉ số VN-INDEX có đồ thị thể hiện diễn biến của chỉ số trong phiên ngày hôm đó.
 • Tại thời điểm trong hình ảnh, VN-Index đạt 845.92 điểm, tăng 8,91 điểm (tương ứng với mức tăng 1,06% – so với mức tham chiếu của chỉ số).
 • Khối lượng cổ phiếu khớp trên sàn HOSE là 385,271,832 cố phiếu ứng với Giá trị giao dịch đạt 8,060.628 tỷ đồng.
 • Toàn sàn HOSE có 231 mã tăng (trong đó 11 mã tăng trần), 63 mã đứng giá (bằng giá tham chiếu) và 135 mã giảm (trong đó 7 mã giảm sàn).
 • Thị trường đang ở trạng thái Đóng cửa.

Từ các thông tin trên, Nhà đầu tư có thể nhận định thị trường hiện tại để ra quyết định. Xu hướng tăng đang lan tỏa trên thị trường, số mã tăng vượt trội so với số mã giảm, nhiều hơn cả tống số mã giảm và đứng giá.

ỨNG DỤNG

Để có thể hiện thực được thao tác và quan sát thêm các chỉ số trên Bảng giá chứng khoán, Nhà đầu tư truy cập vào ngay Bảng giá DBOARD hoặc xem thêm các video hướng dẫn.

Mở tài khoản chứng khoán tại đây để có những trải nghiệm tốt nhất trong quá trình giao dịch.

Các tài liệu

Phân loại chỉ mục

tên sản phẩmLoại sản phẩmCountry/RegionTicker
Invesco S & P 500® Top 50 ETF ETF Hoa Kỳ XLG
Mirae Asset S & P 500 Top 50 ETF ETF Hoa Kỳ 543365


XLG


Mirae Asset S & P 500 Top 50 ETF

Ấn Độ Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Đặc điểm ETF

Không có kết quả phù hợp với tiêu chí của bạn. United States

Ticker:XLG XLG

Tên sản phẩm: Invesco S & P 500® Top 50 ETF Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF

Đặc điểm ETF

Country/Region:India India

Ticker:543365 543365

Không có kết quả phù hợp với tiêu chí của bạn.

Danh sách đầu tư phổ biến:

& NBSP; ◐ Thị trường của các công ty S & P 500 năm 2022

& NBSP; ◐ Thị trường của Nasdaq 100 công ty năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của các công ty Dow Jones (DJIA) năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của các công ty chỉ số FTSE 100 năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của FTSE 250 Công ty chỉ số năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của các công ty chỉ số FTSE 350 năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của các công ty chỉ số tổng hợp TSX năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của TSX 60 Index Unitals năm 2022

& NBSP; ◐ Thị trường của các công ty chỉ số tổng hợp liên doanh TSX năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của các công ty chỉ số ASX 50 năm 2022

& NBSP; ◐ Thị trường của ASX 200 Chỉ số các công ty năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của tất cả các công ty chỉ số pháp lệnh năm 2022

& NBSP; ◐ Thị trường của các công ty chỉ số BSE Sensex năm 2022

& NBSP; ◐ Thị trường Cap của NSE Nifty 50 Index Công ty 2022

& nbsp; ◐ Thị trường của NSE Nifty tiếp theo 50 công ty chỉ số năm 2022

& NBSP; ◐ Thị trường Cap của NSE Nifty 100 Index Unitals năm 2022

& NBSP; ◐ Thị trường của NSE NIFTY 500 Chỉ số các công ty 2022

& NBSP; ◐ Thị trường giới hạn của các công ty chỉ số ngân hàng NSE Nifty năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của Nikkei 225 Chỉ số các công ty 2022

& NBSP; ◐ Thị trường của Nikkei 500 Chỉ số các công ty 2022

& NBSP; ◐ Thị trường của Nikkei 1000 Công ty chỉ số năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của các công ty Hang Kong Hang Seng năm 2022

& NBSP; ◐ Thị trường giới hạn của các công ty chỉ số Hong Kong HSCEI năm 2022

& NBSP; ◐ Thị trường của Hồng Kông Hang Seng Tech Index Công ty năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của các công ty chỉ số DAX của Đức năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của các công ty chỉ số MDAX của Đức năm 2022

& NBSP; ◐ Cap thị trường của các công ty chỉ số SDAX của Đức năm 2022

& NBSP; ◐ Thị trường của các công ty chỉ số STI STI năm 2022

& nbsp; ◐ Xem tất cả các danh sách phổ biếnSee All Common Lists

Danh sách chứng khoán hoạt động hàng đầu cho năm 2022

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu 5G hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu quảng cáo hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng không vũ trụ hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu hóa chất nông nghiệp hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu đầu vào nông nghiệp hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu nông nghiệp hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ vận chuyển hàng không hàng không

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng không hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu nhôm hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu giải trí giải trí hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu sản xuất hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu phần mềm ứng dụng hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu châu Á 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu quản lý tài sản hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu phụ kiện tự động hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu sản xuất ô tô hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các bộ phận tự động hàng đầu OEM cổ phiếu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hậu mãi hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu ngân hàng hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu kim loại cơ sở hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu vật liệu cơ bản hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu đồ uống hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các nhà máy sản xuất đồ uống hàng đầu của các nhà máy sản xuất nhà máy rượu vang 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu nhiên liệu sinh học hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu sản phẩm sinh học công nghệ sinh học hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu nghiên cứu sinh học thương mại công nghệ sinh học hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu chẩn đoán công nghệ sinh học hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thiết bị điện trị liệu điện sinh học hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu chẩn đoán in vitro in vitro hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu công nghệ sinh học hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các công cụ phân tích phòng thí nghiệm công nghệ sinh học hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu sản phẩm công nghệ sinh học hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu nghiên cứu công nghệ sinh học hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu công nghệ sinh học hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu blockchain hàng đầu của 2022-ytd

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu sách hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu của Brazil 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phát sóng hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu vật liệu xây dựng hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thiết bị sản phẩm xây dựng hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thiết bị kinh doanh hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ kinh doanh hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu cần sa hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thị trường vốn hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu sòng bạc hàng đầu của 2022-ytd

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu bảo hiểm thương vong hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu phân phối đặc sản danh mục hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu hóa chất hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu của Trung Quốc 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phụ kiện giày quần áo hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu điện toán đám mây hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu khai thác than hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu than hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu cà phê hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu ngân hàng thương mại hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu cho thuê thương mại hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu REIT thương mại hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thiết bị truyền thông hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thiết bị truyền thông máy tính hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phân phối máy tính hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phần cứng máy tính hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu sản xuất máy tính hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thiết bị ngoại vi máy tính hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phần mềm phần mềm máy tính hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu xử lý dữ liệu phần mềm máy tính hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hệ thống máy tính hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu bánh kẹo hàng đầu 2022-ytd

& nbsp; ◐ Danh sách các tập đoàn hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ tư vấn hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu tùy ý hàng đầu của người tiêu dùng là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu lâu dài của người tiêu dùng hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thiết bị điện tử tiêu dùng hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu điện tử tiêu dùng hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu video điện tử tiêu dùng hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ tài chính tiêu dùng hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu cho vay hàng đầu của người tiêu dùng là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu không lâu dài của người tiêu dùng là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu sản phẩm tiêu dùng hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ tiêu dùng hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu đặc sản tiêu dùng hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu chủ lực tiêu dùng hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu đóng gói hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu đồng hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ tín dụng hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hành trình hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu lưu trữ dữ liệu hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cửa hàng bán lẻ đặc sản hàng đầu của bộ phận 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu nghiên cứu chẩn đoán hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cửa hàng giảm giá hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu dịch vụ thương mại đa dạng hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu sản phẩm điện tử đa dạng hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu dịch vụ tài chính đa dạng hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu công nghiệp đa dạng hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu bảo hiểm đa dạng hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu REIT đa dạng hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách những con chó hàng đầu của cổ phiếu Dow 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu khoan hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phân phối thuốc hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phát triển thuốc hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu sản xuất thuốc hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các nhà sản xuất thuốc hàng đầu cổ phiếu chung chung của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các dịch vụ đào tạo giáo dục hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ giáo dục hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu xe điện hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các bộ phận thiết bị điện hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu sản phẩm điện hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu phân phối điện tử hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu năng lượng hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu xây dựng kỹ thuật hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu giải trí hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ môi trường hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu ESG hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu của Châu Âu

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu thiết bị xây dựng trang trại hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu sản phẩm trang trại hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thức ăn nhanh hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các công ty tài chính hàng đầu cổ phiếu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu tài chính hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu trao đổi tài chính hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu tài chính hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các đồ đạc hàng đầu của các thiết bị cổ phiếu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các kho kiểm soát chất lỏng hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phân phối thực phẩm hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các nhà phân phối thực phẩm hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu thực phẩm hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phụ kiện giày dép hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu ngân hàng nước ngoài hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu nội thất hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu đánh bạc hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu chơi game hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu khí hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu ngân hàng toàn cầu hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu vàng hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu thiệp chúc mừng hàng đầu là 2022-ytd

& nbsp; ◐ Danh sách các cửa hàng tạp hóa hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu REIT chăm sóc sức khỏe hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu quỹ phòng hộ hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu beta cao hàng đầu của 2022-ytd

& nbsp; ◐ Danh sách các đồ đạc nội thất hàng đầu

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu bán lẻ cải tiến nhà hàng đầu năm 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cửa hàng cải tiến nhà hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu xây dựng nhà hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu sản xuất năng lượng độc lập hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu của Ấn Độ 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phân phối công nghiệp hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu của các bộ máy công nghiệp hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu máy móc công nghiệp hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu khoáng sản kim loại công nghiệp hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu REIT công nghiệp hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu đặc sản công nghiệp hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu công nghiệp hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu Cổ phiếu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu công nghệ thông tin hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu quản lý cơ sở hạ tầng hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu hoạt động cơ sở hạ tầng hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phần mềm cơ sở hạ tầng hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu đa dạng bảo hiểm hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu đặc sản bảo hiểm hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu bảo hiểm hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các công ty dầu tích hợp hàng đầu của các công ty dầu mỏ 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu hậu cần vận chuyển tích hợp hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thông tin nội dung Internet hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu bán lẻ Internet hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu Internet hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các công ty đầu tư hàng đầu cổ phiếu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các quỹ đầu tư hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu sắt hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu giải trí hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu cơ sở chăm sóc dài hạn hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu beta thấp hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu biến động thấp hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hóa chất chính hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các nhà sản xuất thuốc chính hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu cần sa hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ tiếp thị hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu thịt hàng đầu 2022-ytd

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu truyền thông hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cơ sở chăm sóc y tế hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu chăm sóc y tế hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phân phối y tế hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu điện tử y tế hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các công cụ y tế hàng đầu cung cấp cổ phiếu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu sản phẩm y tế hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu chế tạo kim loại hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu chế tạo kim loại hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu kim loại hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu khai thác kim loại hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu của Mexico 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu linh tinh hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu tài chính thế chấp hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu REIT thế chấp hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu đa dạng nhất 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu xe cơ giới hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu giải trí phim hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu NASDAQ hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phân phối khí đốt tự nhiên hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu khí đốt tự nhiên hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu tài nguyên thiên nhiên hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu báo hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu năng lượng hạt nhân hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các thiết bị văn phòng hàng đầu cung cấp các dịch vụ của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu khí E và P hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu tích hợp khí hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu khí trung bình dầu hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu tiếp thị tinh chế khí đốt hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu truyền khí hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu tiếp thị tinh chế dầu hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu dầu hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu phụ kiện hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ tiêu dùng hàng đầu khác là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dược phẩm hàng đầu khác của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cửa hàng đặc sản hàng đầu khác của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu vận chuyển hàng đầu khác của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu mỹ phẩm hàng đầu của gói hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu thực phẩm đóng gói hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các sản phẩm giấy giấy hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu giấy hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu TV thanh toán hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ cá nhân hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu dược phẩm hàng đầu của 2022-ytd

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu bán lẻ dược phẩm hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu dược phẩm hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu sản phẩm nhựa hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu bạch kim hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu thiết bị kiểm soát ô nhiễm hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu điều trị ô nhiễm hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu kim loại quý hàng đầu của 2022-ytd

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu vốn cổ phần tư nhân hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu bảo hiểm thương vong hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu bảo hiểm tài sản hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu xuất bản hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phát thanh hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu phát thanh truyền hình hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu đường sắt hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ bất động sản hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu bất động sản hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu giải trí hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu sản phẩm giải trí hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các sản phẩm đồ chơi sản phẩm giải trí hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu xe giải trí hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu ngân hàng hàng đầu của Hoa Kỳ 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu điện được quy định hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu tái bảo hiểm hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu REIT hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ tiêu dùng REIT hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu năng lượng tái tạo hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các công ty cho thuê hàng đầu cổ phiếu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ cho thuê hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các nhà hàng hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu thiết bị phần mềm máy tính bán lẻ hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu REIT bán lẻ hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu bán lẻ hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cửa hàng bán lẻ hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu robot hàng đầu của 2022-ytd

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu nhựa cao su hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu của Nga 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu S & P 500 hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các tài liệu thiết bị bán dẫn hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu bộ nhớ bán dẫn hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu bán dẫn hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu hậu cần vận chuyển hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu sản xuất giày hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu bạc hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu giới hạn nhỏ hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách những con chó nhỏ hàng đầu của cổ phiếu Dow 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu ứng dụng phần mềm hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu cơ sở hạ tầng phần mềm hàng đầu là 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu phần mềm hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu năng lượng mặt trời hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu SPAC hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu REITS chuyên dụng hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ kinh doanh đặc biệt hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hóa chất đặc sản hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu tài chính đặc biệt hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu thực phẩm đặc biệt hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu bảo hiểm đặc biệt hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu bảo hiểm đặc biệt hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu REIT đặc biệt hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu bán lẻ đặc biệt hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu sắt thép hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thép hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ công nghệ hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu công nghệ hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu viễn thông hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu viễn thông hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thiết bị viễn thông hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ truyền hình hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu sản xuất dệt hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu thuốc lá hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu phụ kiện công cụ hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu phần cứng công cụ hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu khai thác giao dịch hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu vận chuyển hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu dịch vụ du lịch hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu du lịch hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; Danh sách các cổ phiếu sản xuất xe tải hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu vận tải hàng đầu của 2022-YTD

& NBSP;

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu uranium hàng đầu của 2022-ytd

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu Tiện ích hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu quản lý chất thải hàng đầu 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các cổ phiếu nước hàng đầu 2022-YTD

& nbsp; ◐ Danh sách các cổ phiếu cấp nước hàng đầu 2022-YTD

& NBSP;

& NBSP; ◐ Danh sách các hệ thống xử lý chất thải nước hàng đầu là 2022-YTD

& NBSP; ◐ Danh sách các nhà phân phối bán buôn hàng đầu của 2022-YTD

& nbsp; tìm kiếm trang web này

Các cổ phiếu tốt nhất trong S & P 500 là gì?

10, 2022, sau đây là 25 thành phần chỉ số S & P 500 lớn nhất theo trọng lượng:..
Apple (AAPL): 6,99%.
Microsoft (MSFT): 5,63%.
Amazon (AMZN): 3,32%.
Tesla (TSLA): 1,96%.
Bảng chữ cái Lớp A (GOOGL): 1,93%.
Bảng chữ cái C (GOOG): 1,71%.
Berkshire Hathaway Class B (Brk. B): 1,59%.
Nhóm UnitedHealth (UNH): 1,54%.

Top 10 trong S & P 500 là gì?

Doanh thu và thu nhập ròng là lịch sự của Ycharts và kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022 ...
Apple Inc. (AAPL).
Microsoft Corp (MSFT).
Amazon.com, Inc. (AMZN).
Tesla, Inc. (TSLA).
Bảng chữ cái Inc. Lớp A (GOOGL).
Bảng chữ cái Inc. Class C (GOOG).
Nvidia Corp (NVDA).
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B).

Có bao nhiêu cổ phiếu trong S & P 100?

S & P 100, một tập hợp con của S & P 500, bao gồm 101 (vì một trong những công ty thành phần của nó có 2 loại cổ phiếu) hàng đầu cổ phiếu của Hoa Kỳ với các tùy chọn niêm yết trao đổi.101 (because one of its component companies has 2 classes of stock) leading U.S. stocks with exchange-listed options.

50 cổ phiếu hàng đầu được gọi là gì?

Top 50 S & P 500 bao gồm 50 công ty lớn nhất từ S & P 500, phản ánh hiệu suất của Hoa Kỳ.S&P 500 Top 50 consists of 50 of the largest companies from the S&P 500, reflecting U.S. mega-cap performance.