a bro who is fucked là gì - Nghĩa của từ a bro who is fucked | Galvan Wilde

a bro who is fucked có nghĩa là

Nếu anh bạn bị đụ ....
Nói với anh ấy đi tiểu và chơi trò chơi fave của anh ấy Fortnight: Oooooooo Mỗi cậu bé chết tiệt đều thích trò chơi đó.

Thí dụ

Anh bạn: ohh hey sis
Sis: Này .....
anh bạn: muốn một số thuốc
Sis: WTF
Bro: Imma chơi Fortnight với Elliot ngay bây giờ
Sis: * gọi cảnh sát * anh em chết tiệt của tôi về ma túy
Cảnh sát: Chết tiệt Emma Một số anh chàng về ma túy chết tiệt Sis: * trong đầu * tôi nên nói với họ rằng tôi có thể nghe thấy mọi thứ
Cảnh sát: tào lao chúng tôi sẽ ở ngay đó
Sis: k
anh bạn: Elliot bạn mẹ fucker
Cảnh sát *Rings Doorbelle * Bro: Ashley có được cánh cửa chết tiệt
Sis: Không bạn
Bro: Tốt thôi
Sis: Ít
anh bạn: Vâng
sis:> :) :)
anh bạn: wth
Cảnh sát: Bạn bị bắt giữ Người anh em;tại sao
Cảnh sát: Ma túy ,,
Bro: Chết tiệt
Cảnh sát: *bắt giữ *
Đó là những gì xảy ra nếu anh bạn của bạn là
Một người anh em bị đụ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết a bro who is fucked là gì - Nghĩa của từ a bro who is fucked