a cold eamonn là gì - Nghĩa của từ a cold eamonn | Kaelan Neil

a cold eamonn có nghĩa là

Khi bạn cố gắng chèn ngón tay của bạn vào âm đạo của phụ nữ nhưng đồ lót của họ sẽ theo cách.

Thí dụ

Người đàn ông của cô ấy Knickers rất chặt chẽ tất cả những gì tôi nhận được là một Eamonn lạnh lùng