a tough crack to nut là gì - Nghĩa của từ a tough crack to nut | Bateman Wilcox

a tough crack to nut có nghĩa là

một người phụ nữ cực kỳ hấp dẫn mà không ai có thể ghi bàn với

Thí dụ

Ngay bây giờ, cô ấy nóng bỏng như một pháo binh nhưng bạn tốt hơn quên nó, bạn.Đó là một vết nứt khó khăn với nut.

a tough crack to nut có nghĩa là

Một nữ khó để quyến rũ

Thí dụ

Ngay bây giờ, cô ấy nóng bỏng như một pháo binh nhưng bạn tốt hơn quên nó, bạn.Đó là một vết nứt khó khăn với nut.