animals close up with a wide angle lens là gì - Nghĩa của từ animals close up with a wide angle lens | Kuba Broughton Kathryn

animals close up with a wide angle lens có nghĩa là

Một chương trình với các động vật như mèo và chó đánh hơi góc rộng ống kính cận cảnh.

Thí dụ

Chương trình được gọi Động vật gần với ống kính góc rộng.