Warning: file_put_contents(1/F:\www\wwwroot\bangnam.com\public\search-blog/html//genz-author-ConicAbbey.html): Failed to open stream: No such file or directory in F:\www\wwwroot\bangnam.com\libs\#_cache.php on line 359
Việt Đa Năng

Tác giả: ConicAbbey

Đã đăng: 1 câu hỏi

Bé 7 tuổi cao bao nhiêu là chuẩn?
Bé 7 tuổi cao bao nhiêu là chuẩn?

Để trẻ có 1 chiều cao chuẩn thì chiều cao của trẻ cần phải được so sánh với điểm chuẩn trung bình của trẻ cùng 7 tuổi và cùng giới. Nếu mà con bạn ...