Tác giả: CrawlingDrumming

Đã đăng: 1 câu hỏi

a ring a ding là gì - Nghĩa của từ a ring a ding
a ring a ding là gì - Nghĩa của từ a ring a ding

a ring a ding có nghĩa làNhiệt tình Biểu hiện của niềm vui tương tự như Hussar!Thí dụ*Wow Đó là mới porshe! Ring a ding ding!*a ring a ding có nghĩa làMột cụm từ ...