Tác giả: EngravedHallway

Đã đăng: 1 câu hỏi

1cv bằng bao nhiêu m3 h
1cv bằng bao nhiêu m3 h

Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của người hoặc máy và được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời ...