Tác giả: InanimateRedistribution

Đã đăng: 1 câu hỏi

your gramp a tramp là gì - Nghĩa của từ your gramp a tramp
your gramp a tramp là gì - Nghĩa của từ your gramp a tramp

your gramp a tramp có nghĩa làMột sự xúc phạm của cao nhất bằng cấp tệ hơn Tranny Granny của bạnThí dụJohn: Bố của bạn đồng tính nữ Bill: Granny Tranny của ...