Tác giả: Kianh_lover

Đã đăng: 4 câu hỏi

Tiểu hành tinh rơi xuống Trái đất
Tiểu hành tinh rơi xuống Trái đất

Thiên thạch, theo nghĩa chữ Hán Việt là đá trời, hiện nay trong tiếng Việt được dùng không thống nhất, để chỉ nhiều loại thiên thể với các bản chất ...

Các công thức tính toán trong sinh học lớp 11
Các công thức tính toán trong sinh học lớp 11

Tóm tắt nội dung tài liệu BÀI 1: GEN- MÃ DI TRUYỀN-VÀ QUÁ TRÌNH TỰ NHÂN ĐÔI ADN DẠNG 1: TÍNH SỐ NU CỦA ADN ( HOẶC CỦA GEN ) 1)Đối với mỗi mạch: Trong AND, 2 ...

Nếu hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì số điểm chung của hai đường tròn là bao nhiêu
Nếu hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì số điểm chung của hai đường tròn là bao nhiêu

Nếu hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì số điểm chung của hai đường tròn là:A.1B.2C.3D.4 Đường nối tâm ...