Tác giả: Kinhphathit

Đã đăng: 4 câu hỏi

Để in giá trị lưu trong 2 biến a và b ra màn hình, ta dùng lệnh :
Để in giá trị lưu trong 2 biến a và b ra màn hình, ta dùng lệnh :

* Hướng dẫn giải Trong Pascal để in giá trị lưu trong 2 biến a, b ra màn hình ta dùng lệnh write() hoặc writeln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau ...

Những câu thơ nói về người chinh phụ
Những câu thơ nói về người chinh phụ

Câu 4*: trang 88 sgk Ngữ văn 10 tập 2Xác định những câu thơ là lời thơ của người chinh phụ cho biết giá trị biểu hiện của nó Trong đoạn trích hầu nhưu ...

Gieo lần lượt hai con súc sắc tính xác suất để tích số chấm trên hai mặt không nhỏ hơn 9
Gieo lần lượt hai con súc sắc tính xác suất để tích số chấm trên hai mặt không nhỏ hơn 9

A: “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần tung giống nhau” B: “ Tổng số chấm xuất hiện ở hai lần tung chia hết cho 3”Tính Ω A + ​    ...

So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15
So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15

Đáp án: `a)32^10<16^15` `b)5^23<6.5^22` Giải thích các bước giải: So sánh`32^10;16^5`Ta có:`32^10=32^(2.5)=(32^2)^5=1024^5``16^15=16^(3.5)=(16^3)^5=4096^5`Vì ...