Tác giả: RepresentativeWindfall

Đã đăng: 1 câu hỏi

Khi tháng Ramadan 2023 ở Ả Rập Saudi?
Khi tháng Ramadan 2023 ở Ả Rập Saudi?

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngày bắt đầu cuối cùng và được xác nhận của tháng Ramadan 2023 sẽ chỉ được công bố vào ngày 29 của Shaban 1444 AH. Đọc ...