Tác giả: ScantyMomentum

Đã đăng: 1 câu hỏi

n hard r là gì - Nghĩa của từ n hard r
n hard r là gì - Nghĩa của từ n hard r

n hard r có nghĩa làHay còn gọi là cứng r.Câu chuyện dài Nó có nghĩa là NiggerThí dụBạn bè của tôi đã đi đâu?-tôi Sức mạnh của n cứng r