Tác giả: TransitoryCharade

Đã đăng: 1 câu hỏi

a lack of color là gì - Nghĩa của từ a lack of color
a lack of color là gì - Nghĩa của từ a lack of color

a lack of color có nghĩa làBài hát vĩ đại nhất thế giới. A thiếu màu sắc- Tử thần cutieThí dụTom: Tôi chỉ lắng nghe một sự thiếu màu sắc. Janine: Đó là ...