Tác giả: UnlawfulProvocation

Đã đăng: 1 câu hỏi

pulling a jayo là gì - Nghĩa của từ pulling a jayo
pulling a jayo là gì - Nghĩa của từ pulling a jayo

pulling a jayo có nghĩa làHành động của một bản chất hèn nhát, thường là rượu liên quan.Thí dụTôi nghĩ rằng Mon nói rằng anh ấy sẽ ra ngoài? NAW cuối ...