Tác giả: UpsetLineage

Đã đăng: 1 câu hỏi

smoking a ham là gì - Nghĩa của từ smoking a ham
smoking a ham là gì - Nghĩa của từ smoking a ham

smoking a ham có nghĩa làSử dụng một phòng tắm/phòng vệ sinh nhỏ/gian hàng để làm trống ruột của bạn.Lấy một cái chết tiệt và ngửi toàn bộ khu vực.Thí ...