Tác giả: UpsetPointer

Đã đăng: 1 câu hỏi

Bepracid là thuốc gì
Bepracid là thuốc gì

Thuốc Bepracid , Bepracid inj. là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Bepracid , Bepracid inj. (Thông tin bao gồm liều dùng, cách ...