Tác giả: lebaolover

Đã đăng: 5 câu hỏi

activated charcoal là gì - Nghĩa của từ activated charcoal
activated charcoal là gì - Nghĩa của từ activated charcoal

activated charcoal có nghĩa làMột chất lỏng màu đen (và đôi khi ở dạng máy tính bảng) được sử dụng để lọc ra bất kỳ chất độc hoặc hóa học có hại ...

do it up là gì - Nghĩa của từ do it up
do it up là gì - Nghĩa của từ do it up

do it up có nghĩa làLàm việc gì đó. Thường với mục đích.Thí dụBạn muốn chiến đấu? Hãy làm điều đó lên Bitch!do it up có nghĩa làÝ nghĩa đi cho nó. Thí ...

Thanh công cụ trong google chrome ở đâu
Thanh công cụ trong google chrome ở đâu

Sau khi cài đặt, thanh công cụ của Google được hiển thị ở phần trên của cửa sổ Internet Explorer, bên dưới thanh địa chỉ. Thanh công cụ có thể được ...

plano west là gì - Nghĩa của từ plano west
plano west là gì - Nghĩa của từ plano west

plano west có nghĩa làAll right, in response to all 3 previous definitions, Id like to say... well... theyre 50% right, and mostly stereotypical. False assumptions, mainly. I know plenty of ...

Half screen flickering laptop
Half screen flickering laptop

Screen Flickering At The Half Bottom Of The Screen.Hi,Thank you for writing to Microsoft Community Forums.In order to get clarity on this issue and assist you with appropriate troubleshooting steps, ...