Tác giả: mr_namhn

Đã đăng: 2 câu hỏi

Top 5 cần câu đài 6h săn hàng tốt nhất 2022
Top 5 cần câu đài 6h săn hàng tốt nhất 2022

Cần Câu Đài Handing 5h Liên Bích CT03 [Tặng Kèm Đọt Phụ, Cước Trục] Siêu Nhẹ, Dẻo Dai, Nhấc Tĩnh - Bảo Hành Các Lóng 12 ...

Đề bài - bài 1 trang 122 sgk đại số 10
Đề bài - bài 1 trang 122 sgk đại số 10

(overline x = dfrac{{13,3}}{{100}}.15 + dfrac{{30}}{{100}}.25) ( + dfrac{{40}}{{100}}.35 + dfrac{{16,7}}{{100}}.45 approx 31,01) Đề bài Tính ...