Tác giả: pham_phatkitty

Đã đăng: 3 câu hỏi

Cách đăng xuất Messenger trên điện thoại Android
Cách đăng xuất Messenger trên điện thoại Android

Messenger hoạt động tách biệt với app Facebook, chỉ tập trung vào tính năng chat, gọi thoại. các hội thoại nhắn tin mà thôi. Khác với Facebook, Messenger không có ...

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác một số khoáng sản kim loại ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác một số khoáng sản kim loại ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác khoáng sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là A. nhiều khoáng sản trữ lượng nhỏ B. Chi phí khai thác lớn C. thiếu lao ...