Tác giả: tran_phat1

Đã đăng: 3 câu hỏi

Thể đa bội không tìm thấy ở loài nào sau đây
Thể đa bội không tìm thấy ở loài nào sau đây

04/09/2021 2,046 D. Người Đáp án chính xác CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Ở đậu Hà Lan có 2n = 14. Thể dị bội tạo ra từ đậu Hà Lan có số NST trong tế ...

Thành trì cách mạng
Thành trì cách mạng

Trang chủ Sách ID Khóa học miễn phí Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023 Vai trò chính của tổ chức hiệp ước Vacsava là gì?Hạn chế trong hoạt động của khối SEV là ...

1 dm3 bằng bao nhiêu kg
1 dm3 bằng bao nhiêu kg

Bạn có biết 1 lít bằng bao nhiêu kg Nước chiếm 70% cơ thế con người, vì thế nước rất quan trọng. Vậy bạn có biết 1 lít nước bằng bao nhiêu kg hay không ?. ...