Tác giả: voluyen5

Đã đăng: 8 câu hỏi

Top 20 apple cửa hàng Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh 2022
Top 20 apple cửa hàng Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh 2022

Bài viết đánh giá Top 20 apple cửa hàng Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả VIETTELSTORE 141 đánh ...

Top 20 cửa hàng mai Huyện Lâm Thao Phú Thọ 2022
Top 20 cửa hàng mai Huyện Lâm Thao Phú Thọ 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng mai Huyện Lâm Thao Phú Thọ 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Chợ Cao Mại 196 đánh ...

Khám sức khoẻ đi mỹ ở đâu
Khám sức khoẻ đi mỹ ở đâu

Bạn có biết ngay khi có thư mời phỏng vấn xin cấp Visa Mỹ, các đương đơn dù ở độ tuổi nào thì đều phải hoàn thành các điều kiện về việc khám sức ...

Để giữ gìn truyền thống của gia đình và dòng họ thi chúng ta cần làm gì
Để giữ gìn truyền thống của gia đình và dòng họ thi chúng ta cần làm gì

Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? Em dự kiến sẽ tiếp tục làm gì ? ...

NH3 không tác dụng với chất nào
NH3 không tác dụng với chất nào

theo mình thì thế này p ko td với NH3 NH3 + Na có 3 trường hợp #NaNH2 +1/2h2 @ Na2NH + H2 * Na3N + 3/2 H2 1. Ko p.ư với P 2. Na + NH3 ( nhiệt độ ): có 3 ...

Biến dị tổ hợp là gì nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào tại sao
Biến dị tổ hợp là gì nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào tại sao

Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện trong hình thức sinh sản nào? Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản ...

Tại sao Marketing vừa la khoa học vừa la nghệ thuật
Tại sao Marketing vừa la khoa học vừa la nghệ thuật

Hỏi/Đáp: Chứng Minh Quản Trị Vừa Có Tính Khoa Học, Vừa Có Tính Nghệ Thuật. Theo Các Anh Chị Để Nâng Cao Tính Nghệ Thuật Trong Quản Trị, Các Nhà Quản Trị ...

Nghe - kể Vươn tới các vì sao lớp 3
Nghe - kể Vươn tới các vì sao lớp 3

Bài cuối cùng thuộc chùm chủ điểm Bầu trời và mặt đất hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các em soạn bài Tập làm văn: Vươn tới các vì sao trang 139 SGK Tiếng ...