Báo cáo lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 | Vikram Stewart Wagner

Bộ GD và ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục phổ thông hướng dẫn giáo viên nghiên cứu, đánh giá bản mẫu SGK để đề xuất với tổ chuyên môn về việc lựa chọn SGK. Mỗi giáo viên có bản nhận xét về các SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách, kịp thời báo cáo với tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện trong SGK có nội dung chưa phù hợp để lãnh đạo nhà trường báo cáo phòng GD và ĐT tổng hợp báo cáo sở GD và ĐT trước ngày 20-3. Các sở GD và ĐT tham mưu UBND tỉnh, thành phố tổ chức lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6 theo quy định.

Đối với tài liệu giáo dục địa phương, các sở GD và ĐT tham mưu UBND tỉnh, thành phố tổ chức thẩm định tài liệu giáo dục địa phương và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung thẩm định, bảo đảm tính khoa học, sư phạm của tài liệu. Hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương gửi về Bộ GD và ĐT trước ngày 15-5...

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 7

Báo cáo lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 năm 2022 - 2023 là mẫu chọn sách lớp 7 cho các thầy cô cùng tham khảo lựa chọn bộ sách phù hợp. Chi tiết mời các thầy cô theo dõi sau đây.

Báo cáo lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 mới

TRƯỜNG THCS.........
TỔ: LÍ – HÓA - SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......, ngày .... tháng .... năm 2022

BÁO CÁO

Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 7

Năm học 2022 - 2023

I. Việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác chọn sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023:

II. Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023:

III. Danh mục sách giáo khoa lớp 7 được giáo viên đề xuất lựa chọn:

TT

Môn

Tên Bộ sách

Số GV lựa chọn

Tỷ lệ (%)

1

KHTN 7

Chân trời sáng tạo

07/07

100%

2

Công nghệ 7

Chân trời sáng tạo

07/07

100%

IV. Nhận xét về bộ sách được lựa chọn:

1. Môn KHTN 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam):

a. Ưu điểm:

- Nội dung sách viết rõ ràng, ngôn ngữ và cách thức phù hợp dễ hiểu, gần gũi với thực tế. Cấu trúc sách giáo khoa tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát triển tiềm năng và khả năng tư duy của người học.

- Bố cục trình bày khoa học hợp lí giữa kênh hình và kênh chữ. Nội dung kiến thức đưa ra ngắn gọn, dễ hiểu.

- Hệ thống câu hỏi và kênh hình đưa ra giúp HS phát huy được tính tư duy, sáng tạo, giúp HS chủ động chiếm lĩnh tri thức mà không phải tiếp thu kiến thức một cách thụ động.

- Nhìn chung, nội dung mỗi bài học trong bản mẫu sách giáo khoa với yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là phù hợp, chính xác, khoa học.

- Tạo điều kiện để nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá HS.

- Các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động (đọc/ xem/ viết/ nghe/ nói/ làm) của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học.

b. Hạn chế:

- Hệ thống biểu tượng các hoạt động trong bài học còn khó nhớ, gây khó khăn trong quá trình nghiên cứu sách.

- Một số hình ảnh nhỏ, chưa rõ nét hoặc chưa có hình ảnh minh họa.

2. Môn CÔNG NGHỆ 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam):

a. Ưu điểm:

- Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS.

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học được tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình GDPT mới.

- Hình ảnh minh họa rõ ràng, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

- Chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức của HS, kích thích khả năng tư duy và tích cực học tập của HS. Các bài học được thiết kế trình bày đa dạng

- Thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt, giúp GV đánh giá được mức độ thực hiện của HS. Tạo điều kiện để nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá HS

b. Hạn chế:

- Có một số nội dung chưa nêu rõ khái niệm để HS phân biệt. Ví dụ các cách bón phân, tưới nước ở bài 3 phần 4 trang 18.

- Sử dụng một số từ ngữ học sinh chưa hiểu được rõ. Ví dụ như giá thể, thủy vực.

V. Kiến nghị, đề xuất: Điều chỉnh những hạn chế đã nêu trong các bộ sách mà GV lựa chọn để dạy và học tốt hơn.

Trên đây là Báo cáo kết quả về công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 cho năm học 2022-2023 của tổ Lí – Hóa - Sinh Trường THCS........

PHÓ TỔ TRƯỞNG

Trên đây là toàn bộ mẫu biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 cho các thầy cô cùng tham khảo chuẩn bị góp ý, xây dựng lựa chọn bộ sách giáo khoa mới cho năm học 2022 - 2023.

Tham khảo mẫu góp ý 3 bộ sách mới lớp 7:

  • Góp ý sách giáo khoa lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Góp ý sách giáo khoa lớp 7 Cánh Diều
  • Góp ý sách giáo khoa lớp 7 Chân trời sáng tạo

Báo cáo lựa chọn sách giáo khoa lớp 6

(GLO)- Từ năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 bắt đầu học sách giáo khoa (SGK) mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cùng với cả nước, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai đang khẩn trương chọn SGK theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch.

  • Lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6: Đảm bảo tiêu chí phù hợp, hiệu quả

Hoàn thành việc đề xuất chọn sách

Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) hiện có 6 lớp 1 với 268 học sinh. Năm học tới, số học sinh này sẽ bước vào lớp 2 và tiếp tục theo học chương trình SGK mới. Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, nhà trường nghiêm túc thực hiện việc lựa chọn SGK lớp 2 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Báo cáo lựa chọn sách giáo khoa lớp 6
Dự kiến năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) có hơn 260 học sinh lớp 2 học SGK mới. Ảnh: Hồng Thi
Thầy Lê Văn Phương-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Trường đề xuất chọn bộ sách Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh để giảng dạy cho lớp 2 vào năm học tới. Bởi lẽ, nội dung và hình thức của bộ sách này phù hợp với học sinh nhà trường. Ngày 5-5 vừa qua, chúng tôi đã hoàn thành khâu chọn sách và báo cáo về Phòng GD-ĐT thành phố để tổng hợp.

Cô Hồ Thị Mỹ Lợi-Tổ trưởng Tổ giáo viên khối lớp 2 (Trường Tiểu học Chu Văn An) chia sẻ: Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu bản mẫu SGK trên website của các nhà xuất bản từ giữa tháng 2-2021. Tất cả giáo viên trong tổ đều có trách nhiệm đánh giá từng cuốn SGK của từng bộ sách để chọn ra sách phù hợp nhất với thực tế năng lực của học sinh và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường. Công đoạn này cũng sẽ giúp ích cho chúng tôi trong quá trình giảng dạy.

Báo cáo lựa chọn sách giáo khoa lớp 6
Cô Hồ Thị Mỹ Lợi-Tổ trưởng Tổ giáo viên lớp 2, Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) nghiên cứu bản mẫu SGK trên website của các nhà xuất bản. Ảnh: Hồng Thi

Tương tự, Trường Tiểu học và THCS Đak Hlơ (xã Đak Hlơ, huyện Kbang) cũng vừa hoàn thành khâu lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6. Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Quang thông tin: Chúng tôi đã hoàn thành khâu lựa chọn sách vào cuối tháng 4 vừa qua. Đối với lớp 2, nhà trường tiếp tục đề xuất chọn bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mà học sinh lớp 1 đang học. Đối với lớp 6, chúng tôi chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Riêng môn Tiếng Anh lớp 6, chúng tôi thống nhất đề xuất chọn sách Right On! của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Đảm bảo khách quan, minh bạch

Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều đã hoàn thành việc đề xuất lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6. Ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng GD-ĐT TP. Pleiku-cho hay: Thành phố có 27 trường tiểu học, 5 trường tiểu học-THCS và 14 trường THCS. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ các trường, đối với lớp 2, có 15/32 trường đề xuất chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, 17 trường chọn bộ sách Cánh diều. Ngoài ra, có 29/32 trường dự kiến tổ chức dạy học tiếng Anh cho học sinh lớp 2 vào năm học 2021-2022 với các danh mục sách gồm: Tiếng Anh 2, Family and Friends-National Edition, Explore Our World, i-Learn Smart Start và Macmillan Next Move.

Đối với lớp 6, các trường ở TP. Pleiku chủ yếu đề xuất chọn theo đầu sách chứ không theo bộ sách và rải đều ở cả 3 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và Cánh diều. Riêng môn Tiếng Anh có 7/19 trường chọn sách Tiếng Anh 6 và 12 trường chọn sách Right On! để áp dụng trong năm học tới. Phòng GD-ĐT TP. Pleiku cũng đã tổng hợp báo cáo về Sở GD-ĐT để quyết định.

Báo cáo lựa chọn sách giáo khoa lớp 6
Việc lựa chọn SGK của tỉnh được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch và hướng đến học sinh. Ảnh: Hồng Thi


Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20-4-2021 quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 20-4-2021 về việc thành lập hội đồng lựa chọn SGK các môn học lớp 2, lớp 6 (năm học 2021-2022).

Tiếp đó, Sở phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu tất cả các bộ SGK lớp 2, lớp 6 đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt đến tất cả cán bộ, giáo viên cốt cán và giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 trên địa bàn toàn tỉnh dưới hình thức trực tuyến. Sở cũng chỉ đạo tất cả cán bộ, giáo viên cốt cán và giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 nghiên cứu các bản mẫu SGK điện tử trên website của các nhà xuất bản; ban hành công văn hướng dẫn thực hiện việc lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6; yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện theo đúng quy trình, quy định, báo cáo về Phòng GD-ĐT tổng hợp để báo cáo Sở GD-ĐT.

Sau khi tổng hợp danh mục SGK, Hội đồng lựa chọn SGK của tỉnh đã họp trực tuyến phiên thứ nhất. Ngày 12-5, trên cơ sở tham khảo đề xuất của các trường và nghiên cứu của các thành viên, Hội đồng họp phiên thứ 2 tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn sách theo các tiêu chí trình UBND tỉnh phê duyệt để báo cáo Bộ GD-ĐT-ông Định cho hay.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Báo cáo lựa chọn sách giáo khoa lớp 6