beach glass là gì - Nghĩa của từ beach glass | Galvan Aneesa

beach glass có nghĩa là

Một ban nhạc rất tốt Ở đây, nó lại là một Hearr của Edxirtec Menr Onntgwbform OT Angirl, người ghét Herdoie khi cô ấy ngồi một mình RO T HWBSWKDWJVQ

Thí dụ

Kid1: Này Tôi thích Bãi biển thủy tinh
KID2: OMG ME Too yêu thích của tôi âm nhạc làm cho mọi người

beach glass có nghĩa là

Guy mã cho, những cô gái nóng bỏng ở bãi biển. Các cô gái ở bãi biển rất phong phú, nhưng những cô gái nóng bỏng, giống như thực tế thủy tinh bãi biển được coi là một hàng hóa hiếm và xinh đẹp.

Thí dụ

Kid1: Này Tôi thích Bãi biển thủy tinh
KID2: OMG ME Too yêu thích của tôi âm nhạc làm cho mọi người Guy mã cho, những cô gái nóng bỏng ở bãi biển.