because i can and its free là gì - Nghĩa của từ because i can and its free | Cabrera Alayna Kameron

because i can and its free có nghĩa là

Một cụm từ được sử dụng bởi nexon, quảng cáo trò chơi Maplestory.Bây giờ nó chỉ bị lạm dụng, chế giễu (sp?) Công ty.Vui vẻ.

Thí dụ

Cảnh sát viên: Tại sao bạn lại giết người trẻ và đứa trẻ vô tội này ??
Kẻ giết người: Bởi vì tôi có thể, và nó miễn phí!

MAGGUUY123456: Bạn có giữ tôi không?D = <
xxxn4rut0b011111xxxx: becuz tôi có thể và itz miễn phí !!!

Người: Có gì với các bạn và quảng cáo Maplestory khập khiễng đó?
Nexon: bởi vì tôi có thể và nó miễn phí!(Chơi hoặc Dai)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết because i can and its free là gì - Nghĩa của từ because i can and its free