bristles in the wind là gì - Nghĩa của từ bristles in the wind | Mathis Skylah

bristles in the wind có nghĩa là

Lông trong gió: Khỏa thân, bất cứ lúc nào.Mới ra vòi hoa sen hoặc ra ngoài khỏa thân chạy bộ.Tóc đứng cuối là lông trong gió.

Thí dụ

"Ra ngoài cho một khỏa thân chạy bộ một lần nữa, Jack?" "Bạn biết điều đó! Lông trong gió, em yêu!"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết bristles in the wind là gì - Nghĩa của từ bristles in the wind