Cách viết nào sau đây là đúng hóa | Kaelan Aneesa

Cách viết nào sau đây chỉ 3 nguyên tử Oxi.

Câu hỏi: Cách viết nào sau đây chỉ 3 nguyên tử Oxi.

A. O3.

B. 3O2.

C. 3O.

D. 3O2.

Đáp án

C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi HK1 môn Hóa học 8 năm 2018 - 2019 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Lớp 8 Hoá học Lớp 8 - Hoá học

Cách viết nào sau đây là đúng?

A. a[a; b).

B. a (a; b].

C. {a}[a; b].

D. {a} ∈ [a; b].

11/08/2021 791

D. a⊂a;b

Đáp án chính xác


Page 2

11/08/2021 1,679

A. a∈a;b

Đáp án chính xác

Cách viết nào sau đây là đúng:

A.a⊂a;b.

B.a⊂a;b.

C.a∈a;b.

D.a∈a;b.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Lời giải
Chọn B
Ta có: x∈a;b ⇔a≤x≤bnên:
+B đúng do a là một tập con của tập hợp a;b được ký hiệu: a⊂a;b.
+A sai do a là một phần tử của tập hợp a;b được ký hiệu: a∈a;b.
+C sai do a là một tập con của tập hợp a;b được ký hiệu: a⊂a;b.
+ D sai do a∉a;b.

Vậy đáp án đúng là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Xác định một tập hợp - MỆNH ĐỀ-TẬP HỢP - Toán Học 10 - Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Tìm tất cả các giá trị của tham số

  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  để tập hợp
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  có duy nhất một phần tử.

 • Cho tậphợp

  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  {
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  làước chung của
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  }. Các phần tửcủa tập
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Trị An thuộc lưu vực hệ thống sông:

 • Gọi

  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  lầnlượtlàgiátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsố
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  trênđoạn
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  . Tínhtổng
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  .

 • Vùng có sản lượng lương thực đứng đầu nước ta là:

 • Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  có đạo hàm liên tục trên
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  Đặt
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  Đồthịcủa hàm số
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  làđường cong ởhình bên. Mệnh đềnào sau đây đúng?
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa

 • Hàmsố

  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  cógiátrịlớnnhấttrênđoạn
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  bằng
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  . Tìmgiátrị k?

 • Tổngcủagiátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsố

  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  trênđoạn
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  là:

 • Hàmsố

  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  đạtgiátrịnhỏnhấttrên
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  tại x bằng:

 • Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của

  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  trên
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  .

 • Cho hàm số

  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  . Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng:

 • Tìmgiátrịnhỏnhất

  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  củabiểuthức
  Cách viết nào sau đây là đúng hóa
  .

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách viết nào sau đây là đúng hóa