fuck a midget là gì - Nghĩa của từ fuck a midget | Maliha Arias Divine

fuck a midget có nghĩa là

Một cảm thán của nhiều thứ khác nhau, đây là sự tức giận, bất ngờ, khiêm tốn, bối rối, v.v.

Thí dụ

"Anh bạn! Bạn đã thất bại bài kiểm tra toán học!"

"Chết tiệt một người lùn! Tôi nghiên cứu rất chăm chỉ cho bài kiểm tra đó! Chết tiệt. Tôi đã quá bận rộn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô Havishams."

fuck a midget có nghĩa là

Một người nhỏ điều đó xung quanh làm chết bất cứ điều gì họ nhìn thấy.

Một nhỏ đĩ.

Thí dụ

"Anh bạn! Bạn đã thất bại bài kiểm tra toán học!"

"Chết tiệt một người lùn! Tôi nghiên cứu rất chăm chỉ cho bài kiểm tra đó! Chết tiệt. Tôi đã quá bận rộn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô Havishams." Một người nhỏ điều đó xung quanh làm chết bất cứ điều gì họ nhìn thấy.