Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118 | Lee Jaydan

Bài 1 trang 117 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8     B. 800     C. 8000     D. 80 000

Trả lời

Đáp án đúng:D. 80 000

Bài 2 trang 117 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Đã tô đậm 3/5 hình tròn nào?

Trả lời

Bài 3 trang 118 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Cho phép cộng: 4/5 + 4/5 . Cách tính nào đúng?

Trả lời

Đáp án đúng C

Bài 4 trang 118 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Phân số 5/6 bằng phân số nào dưới đây?

Trả lời

Đáp án đúng : B

Bài 5 trang 118 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:

A. 5dm    B. 50m

C. 5mm    D. 5m

Trả lời

Đáp án đúng: D. 5m

Bài 1 trang 118 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Tính

Trả lời

Bài 2 trang 119 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.

Trả lời

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài

Diện tích:…m2?

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8(phần)

Chiều dài mảnh đất là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất là:

40 × 24 = 960 (m2)

Đáp số: 960 (m2)

Bài 118. PHÉP TRỪ PHÂN số Tính: ,5 3 _ 2 a)4~4 = 4 = l 2 2 2 c) 13 _ 7 = 6 = 3 c 4 4 4 2 Rút gọn rồi tính: 16 _ 1 _ 2 _ I 24 3 - 3 3 a) 2-1 Tính rồi rút gọn: 17 _ 2 _ 17-2 _ 15 _ 5 a 6 6 “ 6 6 ”2 19 _ 13 _ 19 - 13 _ - i c 12 12 — 12 " 12 “ 2 b) d) _ 2 _ 2 5 ■ 5 27 _ 15 _ 12 41 41 ~ 41 b)4_i2 4 1 3 7 5 60 5 5 5 5 b) 16 15 11 15 16 - 11 15 5_ 15. 4. Hưởng ứng đợt tiêm chủng cho trẻ em, xã Hòa Bình ngày thứ nhất 8 ' 11 có số trẻ em trong xã đã đi tiêm' chủng, ngày thứ hai có số' trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng. Hỏi ngày thứ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu phần của số trẻ em trong xã ? Tóm tắt g 23 Ngày thứ nhất: K''" 9 11 Ị 23 £ Ngày thứ hai: 1-^——— Bài giải Số trẻ em ngày thứ hai tiêm nhiều hơn ngày thứ nhất là: 11 23 _8_ 23 23 (trẻ em) Đáp số: -X trẻ em 23  • Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118
    Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 117, 118, 119 Bài 175: Tự kiểm tra hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 117, 118, 119 Bài 175: Tự kiểm tra - Cô Nguyễn Oanh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Phần 1:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 117 Bài 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8     B. 800

C. 8000     D. 80 000

Phương pháp giải

Xác định hàng của chữ số 8 rồi xác định giá trị của chữ số đó.

Lời giải:

Chữ số 8 trong số 985 672 thuộc hàng chục nghìn nên giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là 80 000.

Chọn đáp án D.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 117 Bài 2: Đã tô đậm

Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118
hình tròn nào?

Phương pháp giải

Xác định phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình : phân số chỉ phần đã tô màu có tử số là số ô được tô màu, mẫu số là tổng số ô bằng nhau.

Lời giải:

Hình A đã tô đậm 35 hình tròn.

Hình B đã tô đậm 12 hình tròn.

Hình C đã tô đậm 34 hình tròn.

Hình D đã tô đậm 11 hình tròn (hay cả hình tròn).

Chọn đáp án A

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 118 Bài 3: Cho phép cộng:

Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118
. Cách tính nào đúng?

Quảng cáo

Phương pháp giải

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải:

4 5 + 4 5 = 4+4 5

Khoanh vào C.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 118 Bài 4: Phân số

Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118
bằng phân số nào dưới đây?

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số : Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Lời giải:

20 18 = 20:2 18:2 = 10 9

20 24 = 20:4 24:4 = 5 6

24 20 = 24:4 20:4 = 6 5

18 20 = 18:2 20:2 = 9 10

Vậy phân số 20 24 bằng phân số 5 6 .

Chọn B.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 118 Bài 5: Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng

A. 5dm      B. 50m

C. 5mm      D. 5m

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức thực tế để dự đoán chiều rộng của phòng học hình chữ nhật.

Lời giải:

Để đo chiều rộng phòng học người ta thường dùng đơn vị mét.

Vậy một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng 5m.

Chọn D.

Quảng cáo

Phần 2:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 118 Bài 1: Tính:

Phương pháp giải

- Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số sau khi quy đồng.

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số

- Biểu thức có phép cộng và phép chia thì ta thực hiện tính phép chia trước, thực hiện tính phép cộng sau.

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 119 Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng

Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118
chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.

Phương pháp giải

1. Vẽ sơ đồ: coi chiều rộng gồm 3 phần bằng nhau thì chiều dài gồm 5 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm chiều dài (lấy giá trị một phần nhân với số phần biểu diễn chiều dài).

5. Tìm chiều rộng (lấy nửa chu vi trừ đi chiều dài, ...).

6. Tìm diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm chiều rộng trước rồi tìm chiều dài sau.

Lời giải:

Tóm tắt:

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng chiều dài

Diện tích:…m2?

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8(phần)

Chiều dài mảnh đất là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất là:

64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất là:

40 × 24 = 960 (m2)

Đáp số: 960 (m2)

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118
    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118

Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118

Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118

Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 và Tập 2 | Giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118