house show là gì - Nghĩa của từ house show | Kelsie Oneill Roksana

house show có nghĩa là

một Bữa tiệc nhàmột hoặc nhiều ban nhạc hoặc Đĩa Jockeys, thường là nghệ sĩ địa phương, nhưmột sự kiện ngầm ngầm, phi công nghiệp, thường là miễn phí hoặc giá rẻ.

ví dụ

bạn trai của tôi và tôi sẽ đến nhà cho thấy xuống phố Vào thứ Sáu để nghe ban nhạc yêu thích của chúng tôi, "tin đồn."

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết house show là gì - Nghĩa của từ house show